Het rapport over een vermeende integriteitskwestie rond voormalig wethouder Ton Linssen blijft geheim. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. 

Bergenaar Pierre Passier wilde het rapport via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) inzien, maar het college is van mening dat de bescherming van de privacy van de oud-wethouder zwaarder weegt dan het belang van Passier.

De kwestie gaat terug naar eind 2013, toen Passier bij de provincie Noord-Brabant melding maakte over een vermeende integriteitskwestie. De Bergenaar probeert al enige jaren om een stuk grond in het buitengebied van Heimolen te bebouwen via de regeling Ruimte-voor-Ruimte.

Die maakt het onder voorwaarden mogelijk om in het buitengebied een woning te bouwen in ruil voor de sloop van oude opstallen.

Onderzoek

Passier stelt dat hij door de gemeente is tegengewerkt voor zijn bouwplan in de Heimolen, terwijl een door voormalig wethouder Linssen aangekochte kavel in een vergelijkbare situatie aan de Fort de Roverweg wel onder de Ruimte-voor-Ruimteregling viel.

Op verzoek van de provincie heeft burgemeester Frank Petter een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de rol van Linssen. "Ondanks dit grondige onderzoek is er geen bewijs gevonden voor het feit dat de wethouder belangen zou hebben verstrengeld", stelt het gemeentebestuur.

Geheimhouding

Omdat in het onderzoek privégegevens van de oud-wethouder staan vermeld, besloot het college destijds geheimhouding op het rapport te leggen.

Passier probeerde via de WOB toch inzage te krijgen, maar het college stelde dat hij als burger geen belanghebbende was en verklaarde het bezwaar daarom niet-ontvankelijk.

Beroep

Passier liet het er niet bij zitten en tekende beroep aan. De rechtbank stelde hem in het gelijk: het college had hem wel als belanghebbende moeten zien en heeft daarom opnieuw een besluit moeten nemen over het WOB-verzoek om het rapport openbaar te maken.

Het college heeft het bezwaar daarom alsnog als ontvankelijk beoordeeld, maar blijft bij het besluit om het rapport uit de openbaarheid te houden.

Burgemeester en wethouders zeggen dat "de bescherming van de privacy van alle betrokkenen zwaarder weegt dan het belang van de betreffende burger" (Passier) en heeft dan ook besloten het bezwaar ongegrond te verklaren.