De Dorpsraad van Lepelstraat is al enige tijd bezig met de vraag of het vervoer naar omliggende plaatsen niet beter kan. 

Door de week rijdt er weliswaar een lijnbus van Bravo waarmee je naar Roosendaal of Bergen op Zoom kunt, maar wat als je nou naar een plaats wil die niet op die lijn ligt of wanneer je überhaupt geen vervoer hebt? Dan kun je letterlijk geen kant op en merk je dat Lepelstraat, hoe mooi het dorp ook is, vrij geïsoleerd ligt. 

Samobiel

Om de mogelijkheid van alternatief vervoer aan te pakken, heeft de Dorpsraad enige tijd geleden contact gezocht met Samobiel. Samobiel is een middel om chauffeurs en passagiers bij elkaar te brengen.

Kort gezegd is het meerijden met dorpsgenoten die dezelfde kant opgaan; een sociale manier van carpoolen dus, gebaseerd op de ‘cirkel van vertrouwen’.

Immers, de chauffeur weet wie er instapt en de instapper weet wie de chauffeur is. Vooral in de kleinere kernen is dat gegeven erg belangrijk en worden omliggende bestemmingen bereikbaar gemaakt.

Opkomst

Samobiel is een landelijk netwerk, dat samen rijden met name op het platteland promoot. Het idee is een jaar of acht geleden ontstaan in zweden, waar men met hetzelfde probleem van geen of slecht openbaar vervoer te maken heeft. Daarna is het overgewaaid naar Nederland en nu maken al diverse plaatsen in heel Nederland gebruik van Samobiel.

De Dorpsraad van Lepelstraat was van begin af aan erg enthousiast over het concept en wil nu weten hoe de inwoners erover denken.

Bekendheid geven

De Dorpsraad heeft inmiddels al drie sessies gehad met Dianne Schellekens, de contactpersoon vanuit Samobiel. Zij weet uit ervaring hoe het concept is uitgezet in de andere dorpen en staat de Dorpsraad met raad en daad bij; over de mogelijke start, maar ook over de verdere begeleiding in het hele traject.

Allereerst zijn er zogenaamde ambassadeurs nodig om het project bekendheid te geven en te promoten. Dat zijn om te beginnen Bert Vos (voorzitter van de Dorpsraad) en Kees Hooghiemstra (SKW); misschien komen daar binnenkort nog meer namen bij. Er zullen flyers uitgedeeld worden en op prominente plaatsen komen posters te hangen om Samobiel in beeld te brengen.

Ook zullen op korte termijn verenigingen benaderd worden die het nieuws over Samobiel snel onder hun leden kunnen verspreiden. Ook de dorpswebsite http://lepelstraat.samobiel.nl is al in de lucht en bijna gereed voor lancering.

Enquête

Ook al zeer binnenkort kunnen de inwoners van Lepelstraat een enquête verwachten om te peilen of er überhaupt interesse is en zo ja hoe groot de belangstelling is.

Van de uitkomst van die enquête hangt vanzelfsprekend het verdere vervolg af. De enquête zal zowel fysiek (op papier) als digitaal aangeboden worden.

Dianne Schellekens pleit er tijdens de derde bijeenkomst met de Dorpsraad voor dat voor het welslagen van het project het van essentieel belang is dat er vanaf het begin goed de vaart in gehouden wordt.

Mogelijk kan dan de aftrap al gegeven worden tijdens de Bloemetjesmarkt op Koningsdag. Daarmee zou Lepelstraat het eerste Brabantse dorp zijn dat gebruik maakt van Samobiel.