Harde cijfers zijn er nog niet, maar de jongste inzichten geven aan dat meer Bergse peuters voor- en vroegschoolse educatie (VVE) volgens sinds de gemeente de markt voor peuteronderwijs heeft opengebroken. 

Sinds 1 januari 2016 mogen namelijk ook scholen en kinderopvangorganisaties peuteropvang aanbieden en betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage.

Toename

Wethouder Yvonne Kammeijer schat dat daardoor nu zo’n 95 procent van alle peuters van twee tot vier jaar naar de peuteropvang gaan. Voor 2016 volgde zo’n 85 procent van de peuters VVE.

Kammeijer is dan ook te spreken over de toename.

“Ouders hebben meer keuzevrijheid. Bovendien betalen zij nu een inkomensafhankelijke bijdrage, waardoor het peuteronderwijs voor sommige gezinnen goedkoper is geworden. Dat neemt voor hen de drempel weg om hun kinderen peuteropvang te laten volgen.”

Overname

De keuzevrijheid voor ouders bij de peuteropvang is overigens nog maar een eerste stap in het verder laten samensmelten van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

De gemeente Bergen op Zoom voert gesprekken met de scholenkoepels en kinderopvangorganisaties Lowys Porquinstichting/Stichting KOM, ABBO/Mamalou en El Feth om de huidige locaties van Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom over te nemen.

Met de Lowys Porquinstichting/Stichting KOM is al een akkoord bereikt. Het streven is dat de overname door de drie partijen uiterlijk 1 april 2017 is afgerond.