De gemeente Steenbergen hield maandagavond wederom een informatieavond over de herinrichting van de Helfrichstraat in Dinteloord.

In het najaar van 2016 werden Dinteloordse bewoners uit de Helfrichstraat geïnformeerd over ingrijpende veranderingen in hun straat.

De visies en meningen werden gebundeld en opnieuw was er een inloopavond in Thuis te Dinteloord. Wethouder Cors Zijlmans lichtte, samen met twee ambtenaren, de herinrichting toe. Een kleine groep bewoners gaven hun laatste punten van kritiek voor aanpassing weer.

Een veel kleinere groep, in vergelijking met de vorige informatieavond, is afgekomen op de inloopavond van gemeente Steenbergen over de laatste ontwikkelingen in de Helfrichstraat te Dinteloord. Er zal groot onderhoud worden gepleegd waarbij banden, tegels en betonklinkers worden vernieuwd.

Hergebruik wordt toegepast bij de bestrating van de straat. "Kan er een scootmobiel overheen?", is een vraag die tijdens de presentatie wordt geroepen. Dat wordt bevestigd. Het trottoir wordt zo’n 1,50 mtr breed, zo’n 30 cm smaller. Frans Donken, projectcoördinator civiele werken gemeente Steenbergen: "Een trottoir moet minimaal 90 cm zijn."

Eenrichtingsverkeer

Een andere vraag die wordt gesteld, gaat over energie laadpalen. "Een goede gemeente is op haar toekomst voorbereid. Komen er laadpalen voor elektrische auto’s?" Dat is niet het geval. Cors Zijlmans: "Er zijn geen aanvragen voor laadpalen. Dat is een particulier verzoek. Een eigenaar van zo’n auto moet zelf een aanvraag plaatsen, maar die is niet binnen." 

Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, voor een gedeelte, bij Van Speykstraat en Kortenaerestraat. Het aanbrengen van een drempel staat ook gepland.

"Maar door drempels gaan de huizen scheuren", laat mevrouw Brosky weten. Zij baseert haar mening op een achterliggende straat waar dit is gebeurd. Brosky: "De huizen zijn niet meer zo jong en de fundering is er misschien niet op voorzien."

Glijbaan

Het scheuren van huizen vanwege drempels wordt weerlegd door wethouder Zijlmans. "Als mensen zich aan de snelheid houden van 30 km per uur, dan gebeurt er niks." Het parkeerprobleem in de Helfrichstraat wordt als grote hinder ervaren.

Er komen extra parkeerplaatsen in de Van Speykstraat, in de Helfrichstraat zelf en aan de achterzijde van de Kortenaerenstraat, met een inrichting van parkeerplaatsen in de Van der Hulststraat. Heel even staat de speelvoorziening ter discussie. De kleine toestellen worden verwijderd, maar de glijbaan blijft staan.

Mevrouw Visser laat weten: "Ik vind die glijbaan niet veilig. Die is het gevaarlijkst. Mijn eigen kleinzoon is eruit gevlogen. De glijbaan is te ondiep." Ze ziet graag een goede aanpassing hierin.

Herinrichting

Het openbaar groen wordt aangepakt in combinatie met parkeerplaatsen. Frederique Jansen, beleidsmedewerker Groen gemeente Steenbergen: "We laten bomen staan. De onderbeplanting wordt vervangen. Bij de garages komt er een stuk groen bij." Een aantal nieuwe bomen zullen extra worden geplaatst.

De openbare verlichting zal daarbij bestaan uit LED-verlichting. Voor wat betreft de riolering worden kolken en putranden vervangen en wordt het regenwaterriool op het garageterrein tussen Kortenaerestraat en Helfrichstraat vervangen.

Waar exact de ondergrondse container komt te staan, is nog niet helemaal duidelijk. De aanbesteding zal deze zomer nog worden gerealiseerd. Bewoners mogen rekenen op een herinrichting die nog in 2017 wordt uitgevoerd.