Het bestuur van de Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) in Bergen op Zoom gaat op de schop. 

Het oude bestuur heeft zich teruggetrokken en plaatsgemaakt voor een nieuwe vorm, waarbij de organisatie wordt aangestuurd door een bestuurder en een Raad van Toezicht krijgt.

Met de nieuwe bestuursvorm speelt SVW alvast in op de transformatie van de gemeentelijke wijkcentra. De gemeente ziet de wijkhuizen graag een grotere rol innemen in de samenleving door meer samen te werken met vrijwilligers en door naast verenigingen ook andere organisaties erin onder te brengen.

SVW, dat het beheer voor de komende twee jaar heeft toegewezen gekregen, wil daarvoor gaan samenwerken met WijZijn Traverse Groep.

Raad van Toezicht

Die organisatie krijgt daarom nu alvast een rol in de nieuwe bestuursvorm van SVW. WijZijn Traverse Groep neemt namelijk plaats in de Raad van Toezicht. Die wordt verder nog gevormd door een vertegenwoordiger van de gemeente en een onafhankelijke accountant.

Bij het aantreden van het nieuwe bestuur is ook gekozen voor een nieuwe bestuurder. Dat is de heer Ad van Rijen. Hij is weliswaar betrokken als bestuurder bij WijZijn Traverse Groep, maar zal op persoonlijke titel SVW gaan aansturen.