Wethouder Patrick van der Velden van Bergen op Zoom voelt er weinig voor om eigenaren van leegstaande panden hard aan te pakken door middel van een leegstandsverordening. 

Daarmee reageert hij op een voorstel van BSD-voorman Louis van der Kallen, die kansen voor een dergelijke verordening in Bergen op Zoom ziet. 

Van der Kallen deed het idee voor een leegstandsverordening op in de gemeente Schiedam. Daar worden pandeigenaren verplicht om leegstand binnen drie maanden te melden bij de gemeente. Doen zij dat niet, dan wacht hen een boete van 7500 euro.

Als de leegstand vervolgens langer dan een jaar aanhoudt terwijl het pand wel geschikt is voor gebruik, kan de gemeente zelf een gebruiker voordragen.

De eigenaar is dan verplicht om de nieuwe huurder binnen drie maanden een contract aan te bieden.

Twijfels

Wethouder Van der Velden geeft er echter de voorkeur aan om met de pandeigenaren in gesprek te blijven, in plaats van ze met harde hand aan te pakken. Hij verwijst naar het actieplan voor de binnenstad, waarbij samengewerkt wordt met de pandeigenaren.

Daarnaast plaatst hij vraagtekens bij het effect van een leegstandsverordening. “Het is maar de vraag of met zo’n verordening bereikt zal worden dat alle bedrijfsruimten ingevuld worden”, spreekt Van der Velden zijn twijfels uit.

"Als de eigenaar de leegstand bijtijds meldt, komt er een gesprek met het college en daarmee is de kous af. De winst is dat de gemeente ‘on speaking terms’ blijft met de eigenaar van het leegstaande pand, maar dat kan ook zonder wettelijke grondslag van een leegstandsverordening."

Daar komt volgens hem nog bij dat de huidige markt in Bergen op Zoom zodanig is, dat er veel meer aanbod van panden dan vraag is.

Deregulering

Van der Velden merkt ook op dat de regeling in Amsterdam bestaat, maar dat die daar veelal wordt gebruikt om leegstaande kantoren om te vormen tot woonruimten, terwijl in Bergen op Zoom de focus juist op detailhandel ligt.

Bovendien vindt de wethouder de verordening niet passen in het beleid van het college om te kiezen voor deregulering.

Van der Velden wijst er daarnaast op dat de bevoegdheid om een leegstandsverordening in te voeren uiteindelijk bij de raad ligt. De BSD kan daartoe dus zelf een voorstel doen, al is Van der Velden daar dus geen voorstander van.