Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met een notitie ter bevordering van sociale acceptatie en veiligheid van lesbiennes, homo’s, bi-sexuelen en transgenders (LHBT).

"De notitie is een vertaling van het LHBT-projectplan van het Anti-Disciminatie bureau Zeeland naar de Thoolse situatie", aldus woordvoerster Janet Gunter-Elenbaas. 

In de notitie van het Anti-Discriminatie bureau Zeeland staan verschillende aanbevelingen, die het college met dit besluit wil overnemen. Zo is een van de voornaamste aanbevelingen dat Wmo consulenten getraind worden op het gebied van LHBT-jongeren, als het gaat om de signalering van problematiek bij deze jongeren.

Een ander speerpunt in de notitie is het jaarlijks onder de aandacht brengen van de onderzoeksresultaten met betrekking tot de acceptatie van homoseksualiteit bij de schoolbegeleiders van het Calvijn College en het actief onder de aandacht brengen van de rol van de werkgever met betrekking tot het onderwerp discriminatie op de werkvloer.

Sport- en verenigingsleven

Door in te stemmen met het LHBT-beleid zoals verwoord in de notitie gaat het college ook akkoord met het actief onder de aandacht brengen van het werk van het Anti-Discriminatie bureau Zeeland bij verenigingen voor sport en cultuur.

Zij werken veelal samen met sportbonden en wijzen sportclubs op gedragsregels en de anti-discriminatiecode. "Vooral als het gaat om racistische of homofobe uitingen op het sportveld." Daarnaast is het volgens de notitie belangrijk dat sportclubs worden gewezen op het vertrouwenspuntsport van het NOC/NSF.

Plaquette

"De gemeente Tholen hecht er waarde aan om de kernwaarden samen en respectvol ook voor de LHBT-groep te laten gelden. Deze waarden wil de gemeente geplaatst zien in een ruim perspectief en gelden evenzeer voor vluchtelingen, statushouders en ieder ander in Nederland", aldus Janet Gunter.

Om die woorden kracht bij te zetten heeft de gemeente besloten om een glazen plaquette in het atrium te plaatsen met de tekst van Artikel 1 van de grondwet: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan'.

De gemeente wil daarnaast jaarlijks stilstaan bij artikel 1 van de grondwet. "Een geschikte dag hiervoor zou zijn de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie op 21 maart. Deze dag is door de Verenigde Naties als zodanig gekozen."