Centrumplan Welberg fel besproken

Een kleine twee jaar na de beeldvormende vergadering over het centrumplan Welberg werd er donderdag opnieuw een informatieavond gehouden in het gemeenschapshuis De Vaert.

Waar in april 2015 drie jongeren stonden om een korte presentatie te houden, samen met een ingehuurde senior adviseur, moesten de aanwezigen het nu doen met een presentatie van gemeenteambtenaar Martin Meulblok. Hoofdlijnen met planning werden naar voren gebracht. Er was kritiek met veel onduidelijkheid over een autovrij plein.

De gesloten kerk is altijd behouden gebleven, volgens de wens van vele bewoners. Daar werd in april 2015 voor gepleit. Een toekomstig woonplan met horeca staat op de rol, wat in overleg zal gaan met de huidige eigenaar Hans van Trier uit De Heen. Dorpshuis De Vaert zal worden gerenoveerd.

Martin Meulblok: "Er zal aandacht zijn voor energiebesparende maatregelen en duurzaamheid. Er worden terrasdeuren gemaakt om een terras te realiseren met een autovrij plein. En de entree zal ook anders worden. Maar de gebruikerswensen worden nog geïnventariseerd." 

Gerard Leeuw van Uitvaartzorg Leeuw reageert: "Misschien is het beter om de panden te slopen. Dan kan de gemeente het rouwcentrum overnemen en daar een jongerenplaats van maken."

Autovrij plein

Dat blijkt niet de bedoeling. Meulblok: "We gaan niks slopen. We willen het behouden. Dat is voor ons essentieel. Maar u moet er geen last van hebben. U moet uw bedrijfsvoering kunnen houden." Hetgeen wat de aanwezigen, een groep van zo’n 60 mensen, hebben onthouden is het autovrije plein. Dat leidt tot discussie.

Loes Baselier: "Ik heb dat vorige keer niet gehoord, een autovrij plein." Het autoprobleem is een feit. Achterin de zaal wordt nog eens hard geroepen: "De parkeergelegenheid is te klein!" 

Parkeerplaatsen zullen worden verplaatst naar een nieuwe bestemming bij het huidige sportveld, gelegen achter De Vaert, in een woongebied. Of dit een ideale oplossing is, wordt betwijfeld.

Verkeersveiligheid

Uit het publiek wordt geopperd om te gaan werken met verkeersborden waarop parkeertijden staan. Zo kan er toch een tijdelijk autovrij plein zijn en wordt parkeergelegenheid behouden in de kern. De verkeersveiligheid is een volgend punt van discussie.

Leo Heijmans: "Er zijn plussen voor de Welberg. Kapelaan Kockstraat was ook besproken vorige keer. Dit mis ik vanavond in het geheel. Ik mis de veiligheid." Martin Meulblok krijgt een en ander voor zijn kiezen. Zijn antwoord is duidelijk: "Aan de Kapelaan Kockstraat, daar kunnen we weinig aan doen." 

Lange weg

Maar hier komt wethouder Marijke Vos in actie. "Ik wil dit met de dorpsraad bespreken. We kunnen meer acties uitzetten en attentieverhogende maatregelen nemen. Niet alleen de smileys op de weg met registratie." Smalle paadjes worden breder voor voetgangers, een extra bruggetje voor het langzame verkeer.

Nu zijn er hoofdlijnen uitgezet. De volgende avond vanuit gemeente Steenbergen zal iets sneller plaatsvinden, in juni 2017. De planning voor uitvoering van het centrumplan reikt veel verder. Pas in september tot december 2018 zal er een aanbestedingsronde zijn.

Dan wordt er nog steeds niet gebouwd en zijn er weer zo’n twee jaar voorbij. De Welbergenaren hebben nog een lange weg te gaan met veel geduld.

Tip de redactie