Plan voor 27 vrijstaande woningen in Hoogerheide

Hoogerheide krijgt er de komende jaren 27 nieuwe vrijstaande woningen bij. 

Op een braakliggend terrein in de ‘oksel’ tussen de Verlengde Duinstraat en de Wouwbaan komt een nieuw wijkje met ruime nieuwbouwkavels tot wel duizend vierkante meter, die naar verwachting in de loop van 2018 opgeleverd kunnen worden.

Ruimte voor Ruimte

De nieuwe wijk komt voort uit de regeling Ruimte voor Ruimte van de provincie Noord-Brabant. Die regeling heeft als doel om oude gebouwen en opstallen in het buitengebied te slopen. Meewerkende gemeenten kunnen in ruil daarvoor extra woningen bouwen, die niet meetellen voor het reguliere woningbouwprogramma.

In Hoogerheide gaat het om acht Ruimte-voor-Ruimte-kavels. De overige negentien woningen gaan wel van het maximaal aantal te realiseren woningen van de gemeente af.

Kavels

Met name de acht Ruimte-voor-Ruimte-kavels vallen erg royaal uit. Zij hebben een oppervlakte van zevenhonderd tot duizend vierkante meter, wat de toekomstige kopers de gelegenheid geeft om woningen met een grondoppervlakte tussen de honderd en honderdvijftig vierkante meter te realiseren.

De andere kavels hebben een oppervlakte rond de 430 vierkante meter, goed voor woningen met een grondoppervlakte tussen de negentig en honderdtien vierkante meter. Om een dorpse uitstraling te behouden mogen de nieuwe woningen maximaal twee bouwlagen met een kap bevatten.

Ontsluiting

Het wijkje krijgt een eigen ontsluitingsweg via de Verlengde Duinstraat. Tussen de huisnummers 27 en 31, waar nu al een pad richting het achtergelegen trapveldje ligt, komt de nieuwe toegangsweg te liggen.

Volgens het projectplan krijgt het wijkje een groene uitstraling. Aan de noordzijde, tegen een complex van volkstuintjes, komt een parkachtige strook met ruimte voor een speelvoorziening.

De ontwikkelaars gaan uit van een behoefte aan 73 parkeerplaatsen voor de 27 woningen, maar verwachten tegelijkertijd dat iedere koper op eigen terrein twee auto’s kwijt kan. In de rest van de wijk zullen daarom nog negentien bezoekersparkeerplaatsen gerealiseerd worden.

Voor de nieuwbouwwijk is een bestemmingsplan opgesteld dat nog tot donderdag 2 februari ter inzage ligt.

Tip de redactie