De gemeenteraad van Tholen kwam donderdagavond bijeen vanwege de oninbare toeristenbelasting bij vakantiepark De Pluimpot.

De fracties ABT, SP en PvdA wilden tijdens de extra ingelaste raadsvergadering weten waarom het college hen niet eerder had ingelicht over het financiële aspect rondom de kwestie.

Andere vragen waren waarom het college twee paden bewandelde met de in gebreke blijvende ondernemer en welke stappen ze nu verder gaat ondernemen. Wat eerder met informatie over de brug komen had inderdaad gekund, gaf het college toe op de uitbrander van de gemeenteraad. 

Want die was onaangenaam verrast toen ze pas eind vorig jaar hoorde dat De Pluimpot al jarenlang de door haar geïnde toeristenbelasting niet afdraagt aan de gemeente en ook niet voldoet aan de met de gemeente gemaakte betalingsschikking.

Vertrouwen

Het vakantiepark is de gemeente Tholen nog 148.000 euro schuldig. ABT-voorman Van ’t Hof trok fel van leer: "Het college hield informatie achter die er wel was en haar poging om tot een oplossing te komen is ver onder de maat." 

Dat het college lange tijd vertrouwen hield in een redelijk goede afloop vergeleek de ABT’er met ‘jarenlang rond de evenaar kerstmis vieren om in het laatste jaar tot de conclusie te komen dat het wéér geen witte kerst zal zijn’.

Tweespoor

Ook had hij geen goed woord over opdat het college in gesprek bleef met de ondernemer over verdere ontwikkelingen terwijl hij zijn financiële afspraken niet nakwam. Hierdoor zou een tweespoor zijn ontstaan.

Ook de andere fracties zetten hun vraagtekens bij het handelen van het college, al waren de SGP, CU en het CDA milder gestemd. Zij toonden meer begrip voor de gang van zaken. Raadslid Kramer van de SGP meende dat er wel een grens is bereikt.

Oplossingen

Wethouder Harmsen reageerde in plaats van de door griep gevelde wethouder Hoek: "In het kader van de ontwikkelingen bleven we gesprekken voeren om tot oplossingen te komen." 

Wethouder Van Dis vulde zijn collega aan door uit te leggen dat het ‘twee sporen traject’ sinds 2013 loopt terwijl de gesprekken inzake het bestemmingsplan al vanaf 2009 lopen.

Schikkingen

"Pas in 2013 ontstonden de financiële problemen. De combinatie van het niet voldoen aan de financiële verplichtingen en de belangen rondom de gebiedsontwikkeling maakten de gesprekken zeker lastig. Er is geprobeerd om bouwconcern VolkerWessels en vervolgens TriBosch en Dormio als samenwerkingspartners aan boord te krijgen. Zij haakten af." 

De gemeente trof schikkingen, maar de ondernemer laat ze naar haar centen fluiten. De Pluimpot staat ook bij GR Sabewa Zeeland voor 81.000 euro in het krijt.

Voorstel

De ABT-fractie stelde voor om in dit geval voor deze ondernemer met een betalingsachterstand in de toeristenbelasting te innen met dien verstande dat de afdracht van toeristenbelasting vanaf heden maandelijks plaatsvindt.

Ook moet er een persoonlijke garantstelling voor de toeristenbelasting 2017 opgenomen worden en een persoonlijke garantstelling voor de gemaakte of nog te maken afspraken. Indien blijkt dat ook dit niet voldoende is, dient alles in het werk te worden gesteld om aan de situatie van non-betalingen een einde te maken.

Met zeven stemmen voor en negen stemmen tegen werd het voorstel verworpen. Het college beraadt zich op juridische stappen in een ultieme poging om het bedrag (gedeeltelijk) te incasseren en-of de wanbetaling niet verder te laten oplopen.