Als het aan raadslid Meino Dam van Lijst Linssen ligt, wordt er binnenkort een voetpad aangelegd tussen het Vagevuur 54 en de ingang van het park. Tot op heden moeten voetgangers hier namelijk over de rijbaan lopen. Het gebrek aan een voetpad leidt regelmatig tot gevaarlijke verkeerssituaties.

Met name in het donker is de situatie voor voetgangers onveilig. Bovendien is het Vagevuur officieel een 30km-zone, maar wordt er volgens het raadslid regelmatig te hard gereden.

De route wordt met name gebruikt door voetgangers die vanuit het dorp naar de ingang van het park lopen. Zij zijn genoodzaakt om over de rijbaan te lopen, omdat het voetpad ter hoogte van nummer 54 stopt.

180 meter

Het gewenste voetpad vanaf Vagevuur 54 tot aan het voetpad naar het park zou gaan over een lengte van ongeveer 180 meter. Er is ruimte om dit voetpad aan te leggen.

Dam verzoekt het college dan ook om dit pad te realiseren. Het college heeft de raadsvragen nog in beraad.