De nieuwe 150kV-hoogspanningskabel tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom is in gebruik genomen. De komende twee maanden wordt de tijdelijke verbinding verwijderd. Dit leidt op sommige plaatsen tot verkeershinder.

TenneT heeft het vernieuwde ondergrondse 150kV hoogspanningsnet wat van Woensdrecht tot Bergen op Zoom loopt in gebruik genomen. Daarom wordt de komende periode de tijdelijke verbinding die nodig was om tijdens de werkzaamheden de regio van stroom te blijven voorzien verwijderd.

Dat zal op sommige plaatsen verkeershinder veroorzaken. De verwachting is dat alle werkzaamheden eind februari afgerond zijn.

Storingen

Het netwerk is vernieuwd om te voorkomen dat er in de toekomst storingen ontstaan. De oude verbinding was veertig jaar oud en aan vervanging toe. Om de vernieuwing mogelijk te maken is er in eerste instantie een tijdelijke ondergrondse verbinding aangelegd om Bergen op Zoom en Woensdrecht van stroom te blijven voorzien.

De aanleg van de nieuwe verbinding heeft een jaar in beslag genomen.