Het is een nobele daad; mensen helpen die zijn gevlucht uit eigen land. Samen met Minna Smit, Romy Ernest en Ilse Koenen gaat Kim van Dam naar het Griekse eiland Lesbos.

Vier collega’s, en vriendinnen van elkaar, van Stichting Villa Boerenbont uit Breda, waaronder Kim van Dam uit Dinteloord, draaien hun hand er niet voor om. Samen met Minna Smit, Romy Ernest en Ilse Koenen gaat Kim van Dam terug naar het Griekse eiland Lesbos.

Het vluchtelingenkamp dat Kim, Minna, Romy en Ilse gaan bezoeken heet Kamp Kara Terper in Lesbos, Griekenland. De laatste keer dat ze er waren in 2016 was de temperatuur aangenamer. Hun nieuwe reis op 7 januari 2017 stelt hen voor een nieuwe uitdaging.

Kim: "Het zal er kouder zijn dan de vorige keer." Toch is ze niet bezig met de weersomstandigheden. Het bijstaan van mensen is hun doel. "Je probeert er voor de mensen te zijn", laat ze weten.

Anders zien

De afgelopen periode zijn er veel acties gehouden om geld in te zamelen. Het beoogde doel van vierduizend euro is nog niet gehaald. Tot nu toe is er zo’n drieduizend euro opgehaald dankzij acties en evenementen die zijn gehouden voor Help ons Helpen 2.0. Een van die acties is gehouden door de middelbare Christoffelschool uit Breda.

Minna Smit: "We hebben daar les gegeven. Eerst merkte je dat sommige jongeren anders tegen vluchtelingen aankeken, dat ze slecht zijn. Maar na ons verhaal waren er hele mooie reacties. Ze gingen het anders zien." 

De leerlingen van deze middelbare school hebben er mede voor gezorgd dat er veel geld werd opgehaald. De leerlingen werden erg actief door het verhaal dat vanuit de praktijk werd verteld.

Vergeten jongeren

Minna: "Toen ik er voor het eerst was, kon ik het niet loslaten. Ik begreep niet hoe er met mensen omgegaan wordt." Het is de derde keer dat ze afreist naar Lesbos. Datgene wat Kim van Dam opvalt, is dat mensen in een vluchtelingenkamp er een eigen dorp van maken.

Kim: "Zo zijn er bijvoorbeeld tien mannen bezig om iedere dag een ontbijt te maken voor anderen." Tijdens het komende verblijf gaan ze zich bezig houden met jongeren tussen 12 en 17 jaar.

Minna: "Het zijn jongvolwassenen die vaak worden vergeten. Zij zorgen voor jongere broertjes en zusjes. We gaan onder andere dagbesteding met hen doen."

Fruit en ontbijt

Als tegenprestatie voor de Christoffelschool in Breda gaan ze ook filmpjes maken. De leerlingen van deze school hadden ook de keuze kunnen maken om hun geld, ruim achthonderd euro, te doneren aan het onlangs gehouden Serious Request in Breda, maar ze kozen voor het project van Kim, Minna, Romy en Ilse.