Burgemeester Ruud van den Belt wil alle kansen pakken in het nieuwe jaar. Dat zei Van den Belt maandagavond tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Steenbergen.

Hij riep inwoners van de gemeente Steenbergen op om mee te denken en om zelf te komen met plannen en initiatieven waarmee men gezamenlijk aan de slag kan. "Wat mij betreft wordt het thema voor 2017 het jaar waarin we kansen pakken."

Het atrium van het gemeentehuis was gevuld met inwoners van de gemeente Steenbergen. Leden van verenigingen, vrijwillige brandweer, politie, ondernemers en geïnteresseerde burgers brachten een bezoek aan de nieuwjaarsreceptie waarin de burgemeester traditiegetrouw terugblikt op het afgelopen jaar en tevens vooruit kijkt naar het nieuwe jaar.

"Zonder aarzelen kijk ik terug op een mooi jaar", stelde de burgemeester. "Een jaar waarin we er samen de schouders onder hebben gezet, maar elkaar soms ook stevig de maat hebben genomen. En dat moet ook kunnen. Maar altijd met respect voor elkaar, waarbij we in gesprek gaan met elkaar. Intimidatie in welke vorm dan ook hoort hier niet bij! Punt!" 

Tijdens de speech werden dan ook niet alleen de positieve dingen benoemd. Zo sprak de burgemeester onder andere over de grote brand bij een varkenshouderij in Kruisland waarbij 2500 varkens het leven lieten. Daarnaast sprak de burgervader over de gebiedsontzegging die hij moest opleggen aan een groep jongeren vanwege openlijke geweldpleging na een avondje stappen.

Verbinden

Het afgelopen jaar was het eerste volle jaar van de 'nieuwe' burgemeester en dat jaar stond naar eigen zeggen in het teken van 'verbinden'.

"Is de mooiste polonaise tijdens de carnaval niet een waarbij de rij steeds langer wordt en er steeds meer mensen de ruimte krijgen om mee aan te sluiten? Of samen dansen met mensen die je misschien helemaal niet kent – zomaar, spontaan!"

"Of gewoon spontaan een knuffel geven aan een onbekende omdat je respect en begrip toont voor zijn of haar verhaal? Zou dat niet een prachtig wensbeeld zijn? Dat we kijken naar dat wat ons bindt, in plaats van dat wat ons uiteen drijft?" 

Volgens Van den Belt zijn kunst en cultuur dan ook belangrijke sleutels in de komende jaren om dichter tot elkaar te komen. Tegelijkertijd stelde de burgemeester dat hij zich realiseert dat hij het nooit alle inwoners naar de zin kan maken. "Daar ga ik dan ook geen doekjes om winden, dat kan gewoon niet."

Kansen

Het komende jaar staan er weer genoeg activiteiten op de planning, zoals de Kleine Tour, de Koos Moerenhout Classic, maar 2017 is ook een feestjaar voor Nieuw-Vossemeer. Het dorp viert dit jaar het 450 jaar bestaan. Dit wordt gevierd in de week van 10 tot en met 17 juni.

"Samen kunnen we onze regio op de kaart zetten, in Brabant, Nederland, Europa en misschien wel verder. In Edmonton in Canada is het ons in elk geval al gelukt." Hierbij wordt de hulp ingeschakeld van alle inwoners van de gemeente Steenbergen.

Zij worden opgeroepen om te komen met plannen en initiatieven en deze worden allemaal in beeld gebracht in de nieuwe toekomstvisie voor de gemeente Steenbergen. Zo wordt het komende jaar onder andere – samen met de brancheorganisaties – het concept 'Het Nieuwe Winkelen' uitgewerkt.

Mede namens zijn vrouw Angela wenste de burgemeester eenieder dan ook een inspirerend en kansrijk 2017 toe. Gezamenlijk werd er geproost op het jaar dat komen gaat.