De gemeente Woensdrecht roept inwoners op om mee te denken over duurzaamheid. In 2017 gaat de gemeente een overkoepelend duurzaamheidsbeleid ontwikkelen wat als uitgangspunt gaat worden gebruikt voor alle beleidsvelden.

De afgelopen jaren is duurzaamheid een steeds belangrijker begrip geworden. Om binnen alle beleidsvelden duurzaamheid een prominente plek te geven zal de gemeente Woensdrecht dit jaar een duurzaamheidsbeleid opstellen.

Dit beleid wordt overkoepelend voor de hele gemeente en zal meerdere jaren worden ingezet. Zo neemt het onderwerp duurzaamheid bijvoorbeeld een centrale plek in bij besluiten rond de aanschaf van materialen en de inrichting van openbare ruimte.

Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid is erg breed. In het duurzaamheidsbeleid wordt onder andere ingegaan op het thema 'energie en initaitieven'.

Denk daarbij aan onderwerpen als het onafhankelijk worden van fossiele brandstof, de toepassing van hernieuwbare energie en het lokaal opwekken van energie. Ook heeft duurzaamheid betrekking op gebiedsontwikkeling zoals het koesteren van waardevol landschap en het afstemmen van bebouwing op de natuur.

Input

Voor de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid vraagt de gemeente om input vanuit inwoners, ondernemers en belangenverenigingen. Iedereen die gïnteresseerd is kan zich aanmelden voor de inspiratieavond die op donderdag 19 januari wordt gehouden in het gemeentehuis.

De avond start met een spreker en wordt vervolgd als een informele brainstormsessie. "De bedoeling is dat mensen hier met elkaar van gedachten kunnen wisselen over duurzaamheid in onze gemeente", laat het college in een verklaring weten.

Aanmelden voor de inspiratieavond kan tot 9 januari 2017 via het mailadres: p.lauwerijssen@woensdrecht.nl. De avond duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur.