Om projecten vanuit Stichting Tholen Beter Bekend beter op te pakken zullen vanaf begin 2017 drie werkgroepen van start gaan in Tholen.

Zij zullen zich bezig gaan houden met verschillende thema’s: Promotie en Marketing, Bebording (en lokale informatievoorziening) en Werving van deelnemers voor het fonds.

Het is mogelijk om toe te treden tot een van de werkgroepen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@eilandtholen.com