De gemeente Woensdrecht heeft de eerste die burgerinitiatieven ten behoeve van de inburgering van statushouders goedgekeurd. In totaal krijgen de initiatieven samen een bijdrage van ruim vijfduizend euro. 

In juli 2016 deed de gemeente Woensdrecht een oproep aan burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers om initiatieven in te dienen voor de inburgering van statushouders.

De drie goedgekeurde initiatieven zijn het Open Huis van de Protestantse Kerk. Zij houden wekelijkse bijeenkomsten voor statushouders waar zij onder andere de taal leren met hulp van vrijwilligers. Het tweede initiatief was de kerstmiddag, die op 22 december plaatsvond.

Het derde initiatief, wat veruit de grootste bijdrage van 3.448 euro krijgt, is een documentaire van Vincent Krijtenburg. Hij gaat een vijfdelige webserie maken waarbij een lokale gids een statushouder kennis laat maken met een kenmerkende plek in de regio.

Aanmelden

Maatschappelijke organisaties, verenigingen of burgers die willen bijdragen aan de inburgering van statushouders kunnen hun idee kenbaar maken bij de bij de Brede Welzijnsinstelling (BWI). Via het invullen van de actiekaart kan er ook een bijdrage gevraagd worden.

Tot juli 2017 heeft het college bij wijze van pilot een bedrag van tienduizend euro beschikbaar gesteld.