De betrokken schoolbesturen, OcTHO, VCPOZ en de gemeente, bij de brede school Sint-Annaland hebben er voor gekozen om een volgende stap te zetten en samen een stichting beheer Brede School Sint-Annaland op te richten.

De stichting zal het beheer en exploitatie van het gebouw voortzetten en wellicht in de toekomst nieuwe activiteiten ontplooien, die het uitwisselen van kennis en samenwerking op het gebied van onderwijsvastgoed onder elkaar verder kunnen bevorderen.

Uitgegroeid

Wat ooit zeven jaar geleden begon als een eerste start van een Brede school met twee scholen (obs De Casembroot en cbs School met de Bijbel) onder één dak, is inmiddels verder uitgegroeid tot een samenwerking op het gebied van het beheer van het gebouw. Vanwege de overheveling van de financieringsstromen en verantwoordelijkheden vanuit het rijk naar de schoolbesturen was een andere constructie van beheer noodzakelijk.