De gemeente Steenbergen is in samenwerking met ’t Ravelijn gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van een stadsstrandje in Steenbergen. 

Na een ingediende motie heeft het college nu stappen ondernomen en is de samenwerking met de school geïntensiveerd.

Het idee voor het strand werd in maart geopperd door leerlingen van ’t Ravelijn in een speciaal debat, maar de realisatie van het plan liet toen nog op zich wachten.

Met het aanleggen van het strandje hoopt de gemeente de recreatieve mogelijkheden van Steenbergen aan Zee te vergroten en te promoten. Daarnaast wil de gemeente de school erbij betrekken om hen ervaring op te laten doen op dit gebied.

Na het opstellen van het plan van aanpak zal de juiste locatie gekozen worden, zodat er vervolgens een ontwerp gemaakt kan worden. Uiterlijk in het voorjaar van 2017 moet het strandje aangelegd worden.