De Lievevrouweparochie, Lowys Porquinstichting, Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom hebben woensdag een convenant ondertekend om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor een multifunctioneel centrum in de voormalig Heilig Hart van Jezus kerk aan het Piusplein in Gageldonk-West. 

Het is de bedoeling om het voormalige kerkgebouw te renoveren en te combineren met nieuwbouw.

Dit zorgt er ook voor dat basisschool De Grebbe kan verhuizen naar het Piusplein. Bij de school zullen dan ook een peuter- en voor- en naschoolse opvang worden gerealiseerd. Daarnaast worden er ruimten gecreëerd voor activiteiten voor- en door de wijk.

Op deze manier krijgt de voormalig Heilig Hart kerk een centrale functie in Gageldonk-West. De partijen besluiten voor de zomer van 2017 of het plan doorgaat of niet.