De gemeente Woensdrecht ondernam eerder geen directe actie naar aanleiding van de gezondheidrisico’s die kunstgrasvelden mogelijk met zich meebrachten. De gemeente wachtte de resultaten van het onderzoek van het RIVM af. In de tussentijd bleven de kunstgrasvelden open.

Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan concludeert het RIVM dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.

Verwaarloosbaar

Er zitten in de rubberkorrels wel stoffen die geassocieerd worden met kanker, maar in zulke kleine hoeveelheden dat er geen reden is voor een speelverbod. Het extra kankerrisico is ’verwaarloosbaar’.