Gemeente Tholen heeft de nieuwe woonvisie voor de jaren 2017 tot en met 2021 gepresenteerd.

Het doel van het document is volgens de gemeente het 'versterken van Tholen als aantrekkelijk woongemeente voor de brede groep inwoners door het faciliteren en stimuleren van inzet voor woonkwaliteit en leefbaarheid'.

In het 55 pagina’s tellende document wordt aandacht besteed aan vier thema's: De kwaliteit en opbouw van de woningvoorraad en leefbaarheid, duurzame woningvoorraad, wonen met zorg en welzijn en als laatst de beschikbaarheid en betaalbaarheid in de huursector.

Starterslening

Per thema heeft de gemeente op een rijtje gezet wat ze in gedachte heeft voor de komende jaren en welke stappen dan ondernomen moeten worden. Zo blijft de gemeente de komende jaren inzetten op de starterslening voor de koop van een bestaande woning in het segment tot 180.000 euro.

Verdunning

Daarnaast is er de Provinciale Impuls Wonen-subsidie voor verdunning van de woningvoorraad en de Blijverslening om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. "Leningen en garantstellingen voor andere groepen worden onderzocht", aldus de gemeente. Deze subsidies moeten er aan bijdragen dat de mensen langer in de verschillende kernen blijven wonen.

Het vaststellen van de definitie woonvisie door de gemeenteraad staat op de planning voor 2017.