'Kippenbedrijf Huijbergen moet plannen wijzigen'

Milieuverenigingen tekenen bij Raad van State beroep aan tegen de plannen van de leghennenhouderij aan de Weg naar Wouw in Huijbergen.

Het bio-bedrijf wil zijn systeem wijzigen. Het aantal dieren neemt met zesduizend af tot ruim 101.000 leghennen, maar de ammoniakuitstoot neemt met 57 procent toe. Raad van State torpedeerde in 2013 de plannen van dit bedrijf al eens en het kin alleen blijven bestaan door de ammoniakuitstoot sterk te verminderen.

De limiet was bereikt. Het besluit moest de natuur in de omgeving beschermen. Door een wijziging in het beleid van de provincie mag de uitstoot nu toch verhoogd worden, tot ongeloof van de milieuverenigingen.

Milieuverenigingen Benegora, Namiro en IVN Groene zoom zijn zwaar teleurgesteld in het besluit van de provincie. Zij gaan dan ook in beroep bij de Raad van State. "Wij zijn bijzonder verontwaardigd dat dit anno 2016 mogelijk is", laat Bert Zwiers, secretaris van Benegora in een verklaring weten.

Provincie

De provincie heeft de het kippenbedrijf in Huijbergen een Natuurbeschermingswetvergunning verleent. Dit ondanks het feit dat de plannen leiden tot een grote toename van de uitstoot van ammoniak. De provincie doet dit op basis van nieuwe wetgeving.

Om bedrijven toch te laten uitbreiden heeft het Ministerie van Economische zaken de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. Bedrijven hoeven door deze nieuwe wetgeving niet meer te voldoen aan de strenge eisen rondom het limiet aan uitstoot zoals deze tot voor kort bestond.

Volgens de regeling zou het bedrijf in Huijbergen nu ineens wel de ammoniakuitstoot praktisch mogen verdubbelen. De consequenties hiervoor op de natuur in de omgeving zijn dramatisch volgens Bert Zwier.

"Flora en fauna op de Brabantse Wal en het Grenspark zijn kennelijk niet meer belangrijk en de inmiddels aangetoonde effecten op de volksgezondheid gelden zeker niet voor West-Brabant", stelt de secretaris.

Milieuverenigingen

Benegora, Namiro en IVN Groene Zoom zijn verontwaardigd dat dit schadelijke beleid anno 2016 nog door de provincie wordt gevolgd en dat de ZLTO dit soort zaken voor de boeren in orde maakt. Zij vragen zich af of Gedeputeerde Staten van Brabant wel weten dat de ZLTO en de provinciale ambtenaren dit faciliteren.

"Net nu GS voor Midden- en Oost-Brabant eindelijk maatregelen neemt om de bevolking en de natuur te beschermen tegen de kwalijke uitstoot van de vee-industrie, wordt uitbreiding in West-Brabant mogelijk gemaakt, en hoe", aldus Zwiers in een verklaring.

Mogelijkheid tot groeien

Gedeputeerde Spierings verklaart het beleid van de provincie vanuit het groeiperspectief van de bedrijven. Hij vindt dat de sector 'daar waar mogelijk' toch moet kunnen groeien. Vrees voor het waterbed-effect (het idee dat als een overheid één methode of route afsluit, er door de gebruikers onmiddellijk een nieuwe weg wordt gevonden) is dan ook terecht volgens Zwiers.

"De vee-industrie en de uitstoot zal in West-Brabant toenemen. Hopelijk steekt Raad van State weer een stokje voor het gewraakte plan en zijn gemeenteraden alert op dit soort negatieve effecten", stelt de secretaris.

Tip de redactie