Lasten van inwoners dalen per saldo

De lasten per inwoner in Bergen op Zoom zullen in 2017 dalen.

Het college heeft de gemeenteraad geadviseerd om de belastingtarieven zoals beschreven in het beleidskader van 2017 niet aan te passen.

Hierdoor zullen bewoners per saldo minder kwijt zijn aan belastingen. Tarieven die vanuit de rijksoverheid vastgesteld worden of maximaal kostendekkend mogen zijn, zullen wel veranderen. Verder wordt het tarief voor de onroerendezaakbelasting aangepast vanwege de waardeontwikkeling van onroerend goed en de inflatie.

Het tarief voor de rioolheffing wordt verlaagd, net als de hondenbelasting die met twintig procent afneemt.

Tip de redactie