Verschillende instanties ondertekenen prestatieafspraken

De drie Brabantse Walgemeenten en de gemeente Tholen hebben samen met de woningcorporaties Stadlander, Woonstichting Woensdrecht, Woonkwartier en de zeven huurdersorganisaties de nieuwe prestatieafspraken voor de komende vier jaar ondertekend.

In het document is onder ander gekeken naar welke voorraad aan woningen beschikbaar is voor welke doelgroep en waar dus eventueel ruimte ligt voor woningbouw in de toekomst. "Wat we absoluut willen voorkomen is leegstand, omdat er geen vraag is naar de woningen die er zijn."

Wethouders Cees van Dis (Tholen), Patrick van der Velden (Bergen op Zoom), Jeffrey van Agtmaal (Woensdrecht) en Petra Lepolder (Steenbergen) kregen de eer om namens hun gemeente de prestatieafspraken te ondertekenen. Uniek aan de overeenkomst is niet alleen de samenwerking met de hele regio, maar ook de samenwerking met de huurdersverenigingen.

Huurdersvereniging

"Normaal praten we over mensen, maar nu praten we met de mensen", stelde wethouder Petra Lepolder. Chris Mooijman van Huurdersvereniging Putte was dan ook erg tevreden met het eindresultaat.

"Ruim een jaar geleden zijn we begonnen met dit traject en we werden gewaarschuwd dat het een moeilijk proces zou worden. Dankzij Stadlander zijn we met het proces meegegroeid en we zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet." De grootste winst is volgens Mooijman dat de huurdersverenigingen meer zeggenschap krijgen.

"Het grootste probleem voorheen was dat de woningcorporaties en de gemeenten afspraken met elkaar maakten en als wij het er niet mee eens waren, dan konden we niets doen. Jongeren uit bijvoorbeeld Putte trekken vaak naar Bergen op Zoom, omdat er te weinig sociale huurwoningen zijn. Dat kunnen we nu ondervangen."

Belangen

De afspraken gelden voor vier jaar en bevatten onder andere afspraken over een gezamenlijke inzet op beheersing van woonlasten en huisvesting van kwetsbare groepen Ouderen die langer zelfstandig blijven wonen, mensen die vanuit de GGZ een beroep doen op de reguliere huisvesting, doelgroepen uit het Regionaal kompas zoals dak- en thuislozen, statushouders enzovoorts.

Guus Terlingen van het Bureau Fraey heeft de verschillende instanties begeleid om te komen tot deze afspraken. "We zijn ruim een jaar intensief met elkaar opgetrokken om met best veel partijen te komen tot een goede set afspraken. Het is als gemeente al moeilijk om dit soort afspraken te maken, laat staan met heel de regio."

Volgens Terlingen is het uniek omdat iedere gemeente zijn eigen belangen heeft. "Maar de woningmarkt stopt niet bij de gemeentegrens."

Verbintenis

De overeenkomst werd aangegaan in de Witte Zaal van het Oude Stadhuis. Voor de gelegenheid werd dan ook de hulp ingeroepen van Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand: Paul Asselbergs. Voorafgaand aan de ondertekening richtte BABS Paul Asselbergs nog een woordje aan de verschillende instanties.

"In deze zaal worden belangrijke besluiten genomen. In de afgelopen vijftien jaar heb ik hier geliefden in het echt mogen verbinden en daar zat ook wel eens een geregistreerde partnerschap tussen. Dit is net zoiets, maar in plaats van twee handtekeningen hebben we vandaag een heleboel handtekeningen." 

Volgens Asselbergs spreken de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersverenigingen hiermee hun liefde aan voor de streek en zijn inwoners.

Naast de prestatieafspraken zijn ook de zogeheten jaarschuiven 2017 ondertekend. Hierin staan per gemeente nog concrete afspraken voor het komende jaar.

Tip de redactie