Parkeergarages worden brandveiliger gemaakt

Er valt winst te behalen op de brandveiligheid van parkeergarages. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de gemeente Bergen op Zoom naar aanleiding van de brand bij de Goudbaard heeft gehouden bij 51 parkeergarages in de stad waarboven wordt gewoond of zorg verleend.

In oktober 2015 gingen er bij een brand in de parkeergarage van appartementencomplex Goudbaard tientallen auto’s in vlammen op. Ook werden 28 woningen van het complex onbewoonbaar verklaard.

Naar aanleiding van deze grote brand heeft de gemeenteraad een onderzoek geïnitieerd naar de brandveiligheid van alle parkeergarages in de stad. De uitslagen van dit onderzoek zijn deze week bekend gemaakt.

Sluiting

Alle 51 parkeergarages in de stad waarboven gewoond wordt of zorg wordt verleent voldoen aan de veiligheidnormen. Er hoeven dus geen parkeergarages per direct gesloten te worden. Wel kennen bijna alle garages kleine gebreken die zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.

“In de loop der tijd versloffen er altijd dingen. Zo wordt er een keer een brandblusser weggehaald, die later niet wordt teruggeplaatst. Dat zijn snel op te lossen problemen die sterk bijdragen aan de brandveiligheid”, aldus wethouder Van der Weegen

Plan van aanpak

Van alle beoordeelde parkeergarages zijn er vijftien eigendom van Stadlander, één van de gemeenten Bergen op Zoom en de rest is in handen van verschillende verenigingen van eigenaren. Alle dienen binnen drie maanden een plan van aanpak in te dienen om de gebreken die in het onderzoek aangetoond zijn te verbeteren.

Wanneer hier niet aan wordt voldaan, zal de gemeente een formeel handhavingstraject starten.

Bewustzijn


Wethouder Arjan van der Weegen ziet veel mogelijkheden met de het brandveiligheidsonderzoek. De scan is ook toe te passen op andere gebouwen.

“Bijvoorbeeld in de monumenten kan een dergelijke scan ook veel problemen aan het licht brengen die relatief makkelijk op te lossen zijn, maar de brandveiligheid wel sterk verbeteren. Dit onderzoek bij de parkeergarages heeft het bewustzijn over brandveiligheid zeker verhoogd.”

Tip de redactie