Vorige week is in gemeenschapshuis ’t Dorpshuis in Dinteloord een inloopavond gehouden over het toekomstig bestemmingsplan Oostgroeneweg. 

De gemeente heeft namelijk het voornemen om dit gebied in de toekomst verder te ontwikkelen. Het gaat hier om het gebied waar het voormalige sportpark gelegen was, nabij het nieuwbouwproject Spiegelvloot.

De oorspronkelijke plannen voor de ontwikkeling van dit gebied dateerden al van voor de economische crisis en zijn nadien grondig aangepast. De behoeften van veel potentiële klanten zijn namelijk nogal veranderd sinds die tijd.

Na de crisis worden er voornamelijk kleinere woningen gebouwd, zo leert de geschiedenis. Bovendien is nabij dit gebied al het project Spiegelvloot aan het verrijzen, dat voornamelijk voorziet in vrijstaande woningen en twee-onder- een-kap- woningen.

Bestemmingsplan

In dit nieuwe bestemmingsplan is voorzien in de bouw van (voorlopig) maximaal 65 woningen. Op de tekeningen die her en de verspreid liggen zijn deze ingetekend als rijtjeswoningen en enkele twee-onder- een-kapwoningen. "Binnen dit plan is echter nog van alles mogelijk", verzekert wethouder Petra Lepolder die samen met enkele beleidsmedewerkers aanwezig is om vragen te beantwoorden.

"Er zijn in dit plan voornamelijk rijtjeswoningen ingetekend, omdat we op die manier sneller op de vraag van woningzoekenden in kunnen spelen", legt de wethouder uit. "Het plan kan altijd nog aangepast worden. We kunnen namelijk vanuit het concept rijtjeshuizen altijd nog ‘uitwijken’ naar andere, grotere, bouwvormen als daar behoefte aan blijkt te zijn. Maar andersom kan het niet. Er is dus nog heel veel mogelijk in dit plan, er staat nog niets vast. Ook over de vraag of het huur- dan wel koopwoningen worden is nu nog niets bekend. We laten het aan het verloop over hoe dit plan gestalte gaat krijgen."

Inloopavond

De inloopavond werd vrij goed bezocht, maar daarbij moet wel aangetekend worden dat de belangstellenden vooral omwonenden van het gebied zijn en toekomstige bewoners van het project Spiegelvloot dat inmiddels in volle gang is. De vragen die er zijn worden waar het kan meteen beantwoord of anders genoteerd en meegenomen om daar later op terug te komen.

Zo zijn er diverse vragen over de infrastructuur, met name over de drukbereden Oostgroeneweg waar veel zwaar vrachtverkeer overheen komt dat richting het bedrijventerrein gaat. Voor veel bewoners van deze straat is dat een doorn in het oog omdat het wegdek kapot gereden wordt en er zelfs scheuren in huizen ontstaan.

Concreet

Wethouder Lepolder verwacht dat het nieuwe bestemmingsplan zo rond de zomer van volgend jaar klaar kan zijn en hoopt daarna snel verder te kunnen. "Als het bestemmingsplan is goedgekeurd, kunnen we met de diverse regionale en lokale partijen in gesprek gaan en vervolgens concreet aan de uitvoering van het plan gaan beginnen. Alles hangt natuurlijk wel af van de belangstelling voor dit project, dat moeten we even afwachten."

De wethouder wijst er tevens op dat op 12 december een informatieavond wordt gehouden over levensloopbestendige woningen. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis.