De gemeente Steenbergen houdt op maandag 12 december (19.30 uur) een zogenaamde inspiratiebijeenkomst over levensloopbestendige koop- en huurwoningen voor geïnteresseerden én verhuurders van deze woningen.

De gemeente wil hiermee de vraag van inwoners naar dit type woningen binnen de gemeente in kaart brengen en hoopt hiermee vraag en aanbod samen te kunnen brengen.

Geïnteresseerden worden in verband met de organisatie verzocht om zich vooraf aan te melden.