Het is inmiddels al een jarenlange traditie dat er op ’t R@velijn rond Kerst een actie wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor het goede doel.

Dus gaat dat natuurlijk ook dit jaar weer gebeuren. In tegenstelling tot andere jaren, waarin het nog wel eens wikken en wegen was voor welk doel men zich ging inzetten, was het dit jaar tamelijk snel duidelijk: de opbrengst van de actie gaat naar Serious Request, de goede doelenactie van radio 3FM.

Deze actie, waarbij radio-dj’s zich dagenlang opsluiten in een Glazen Huis, vindt dit jaar plaats in Breda. 'Een plus een is twee', dachten de organisatoren van de kerstactie op 't R@velijn, want natuurlijk is dit een uitgelezen kans om de opbrengst zelf af te gaan leveren bij het Glazen Huis.

En dus gaan alle leerlingen volgende week maandagmiddag, 12 december, op pad om in heel Steenbergen met hun zelfgekozen actie geld in te zamelen.

Ramp

Ieder jaar kiest 3FM, in samenwerking met het Rode Kruis, een project in ontwikkelingslanden uit om geld aan te schenken onder de naam Serious Request.

Dit jaar is de doelgroep kinderen tot 5 jaar die lijden aan longontsteking; in onze westerse welvaartsmaatschappij een ziekte die tamelijk makkelijk te genezen is, maar in diverse landen in het zuiden van Afrika de dodelijkste infectieziekte die bestaat.

Daar sterven meer kinderen aan longontsteking dan aan hiv, aids, malaria en mazelen bij elkaar opgeteld. Longontsteking wordt niet voor niets een stille ramp genoemd, want per jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan deze ziekte. Er kan en moet heel veel aan gedaan worden om dat veranderen.

Acties

Inmiddels zijn de leerlingen van 't R@velijn al behoorlijk goed ingelicht over de actie en de daarmee samenhangende feiten. Medewerkers van het Rode Kruis hebben een bezoek gebracht aan alle klassen om te vertellen wat de actie inhoudt en dat heeft over het algemeen heel wat indruk gemaakt.

Zóveel, dat de lijst met ideeën voor acties iedere dag langer wordt. Enkele voorbeelden zijn het zelf bakken en verkopen van oliebollen of lege statiegeldflessen ophalen en inleveren. Maar ook worden er diverse sponsoracties opgezet, zoals krukzitten, een fietstocht of een sponsorloop.

Een actie die er echt uitspringt is een idee van de leerlingen om zich te laten sponsoren voor een fietstocht naar het Glazen Huis in Breda en natuurlijk ook weer terug. De aanmeldingen hiervoor beginnen inmiddels al aardig op te lopen. Dat moet ook wel, want er is een minimum van twintig leerlingen nodig om deze actie door te kunnen laten gaan.

Fanatiek

Degenen die aan de fietstocht naar Breda mee willen doen moeten zich voor minimaal 50 euro per persoon kunnen laten sponsoren, een fikse uitdaging dus. "Maar beslist wel haalbaar, en we verwachten er dan ook veel van", vertellen personeelsleden Leonie en Stefanie, die de actie samen met nog enkele andere collega’s organiseren.

Ook voor de andere acties geldt dat de leerlingen inmiddels allemaal een sponsorkaart hebben gekregen en dat er op een centrale plek in de school een groot scorebord hangt.

“Na de gastles van de mensen van het Rode Kruis kon je al zien dat de actie begint te leven bij de kinderen. Het leuke is dat we elkaar allemaal triggeren, ook de mentoren van de klassen. Zo worden we allemaal steeds enthousiaster en fanatieker, dus op 12 december kunnen ook de inwoners van Steenbergen laten zien dat ze achter de actie staan!", aldus Leonie en Stefanie.

Het ingezamelde geld wordt op 21 december aangeboden in het Glazen Huis.