Hoewel er nog veel moet worden uitgezocht en er nog gesprekken gaande zijn met het Zorgkantoor, ziet het ernaar uit dat Stichting Sjaloom Zorg mettertijd woonvoorziening De Annewas overneemt van Gors gehandicaptenzorg en ondersteuning.

Als er een overname tot stand komt, worden de bewoners van De Annewas in de gelegenheid gesteld in de Setallandse woonvoorziening te blijven wonen. Sjaloom Zorg en Gors zijn momenteel in conclaaf met het Zorgkantoor over de toekomst van De Annewas.

De drie partijen hebben inmiddels gesproken over de mogelijkheid tot het omzetten van de verblijfsindicatie naar een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT). Gors brengt per cliënt in kaart wat diens huidige zorgbehoefte en indicatie is. Ook wordt gekeken naar de (financiële) gevolgen van de omzetting voor zowel de cliënt als de organisatie.

Mogelijkheden

"Hier gaat nog wel enige tijd inzitten", stelt regiomanager Esther van den Brink. Met deze gegevens kan het Zorgkantoor onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen het beschikbare budget om voor zowel Gors als Sjaloom Zorg een goede situatie te realiseren en de financiële middelen te vinden voor Sjaloom Zorg om De Annewas te kunnen overnemen.

Naast het financiële plaatje moet er ook van alles goed worden geregeld rondom de medewerkers. Er moet een goed functionerend team voor de cliënten beschikbaar blijven. Bij een eventueel overname door Sjaloom Zorg kunnen de huidige medewerkers van De Annewas ervoor kiezen om bij Gors werkzaam te blijven.

Diversiteit

De Annewas is een woonvoorziening voor veertien volwassenen met een beperking. Het betreft een appartementencomplex met drie woonlagen en een gezamenlijke (leef)ruimte. De Annewas beschikt over 24-uurs begeleiding, ambulante begeleiding en een slaapdienst.

Haar regionale ligging maakt dat de Setallandse woonvoorziening een grote diversiteit aan bewoners kent. De diversiteit aan zorgvragen maakt dat het team breed is samengesteld en over een grote deskundigheid beschikt. Daarnaast ondersteunt een grote groep vrijwilligers het begeleidersteam.

Constructief

"Deze doelstelling wordt door het Zorgkantoor onderschreven", benadrukt Van den Brink. Het Zorgkantoor denkt dan ook constructief mee hoe dit mogelijk te maken. "Meerdere opties zijn onderzocht en besproken, maar er moet nog veel worden uitgezocht." 

Gors wil graag iedereen spoedig duidelijkheid verschaffen over de toekomst van De Annewas. Echter, het is van groot belang om hierbij zorgvuldig te werk te gaan. Geregeld worden de cliënten en hun ouders geïnformeerd over de genomen en te nemen stappen.

Dat gebeurt zowel schriftelijk als persoonlijk. Een tweetal ouders vertegenwoordigen alle ouders. Met hen is er continue afstemming. Op 30 januari aanstaande staat een bijeenkomst gepland met de plaatselijke cliëntenraad van De Annewas. Aansluitend worden de ouders en verwanten verder geïnformeerd.