De haven van Stavenisse moet lagere tarieven gaan vragen, zich meer richten op sportvisserij en de exploitatie van de haven moet worden uitbesteed.

Tot die adviezen is een extern projectbureau gekomen bij het uitwerken van een nieuwe visie voor de haven van Stavenisse. Het projectbureau werd ingeschakeld door de gemeente om helder te krijgen wat de te nemen stappen zijn voor de toekomst van de haven.

Raadsleden hebben in de commissievergadering Ruimte van afgelopen week gesproken over de toekomstvisie van de haven van Stavenisse. De gemeente wil stappen ondernemen omdat de bezettingsgraad daalt, de exploitatie onder druk staat en de watersportvereniging aandringt op verandering van beleid.

Een extern projectbureau heeft daarom onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de haven van Stavenisse. Eén van de belangrijkste punten die wordt aangehaald is het specialiseren in in specifieke marktsegmenten.

"Haven Stavenisse zal nooit de concurrentie met de meer toegankelijke Oosterscheldehavens aankunnen voor de brede watersportmarkt van zeilen en motorbootvaren tussen vijf en vijftien meter."

Sportvissers

Er wordt dan ook geopperd om de haven van Stavenisse meer te richten op de sportvisserij vanaf de boot met daarbij verhuur van visbootjes, kleine visbootjes, trailerboten met een vaste trailerplek aan de haven en ruimte voor grotere charterschepen gericht op de sportvisserij. "Niet de lengte maar de functie is bepalend." 

Een extra optie die het overwegen waard is, is de aanleg van een zogenaamd vissersdok centraal in het havendeel waar de visbootjes komen te liggen en waar voorzieningen worden gerealiseerd om vis schoon te maken, eventueel te BBQ-en en materiaal te reinigen. "Dit is ook dé ontmoetingsplek in de haven." 

Wel geeft het projectbureau mee dat niet alleen ingezet moet worden op sportvissers, gezien de afname van de visstand in de Oosterschelde de afgelopen jaren. "Investeringen moeten daarom ook goed zijn voor de overige gebruikers, dan hierbij aan een verbeterde trailerhelling waar iedereen profijt van heeft."

Tarieven

Volgens het projectbureau moet er ook gewerkt worden aan het versterken van de lokale positie van de haven en het vergroten van de verankering als functie in het dorp.

Er moet een flexibeler beleid komen, waardoor er makkelijker met tarieven en ligplaatstermijnen omgegaan kan worden. Daarnaast moeten de tariven zo aangepast worden dat deze aansluiten bij de markt in de omgeving en dat gebruik door de juiste soorten schepen wordt gestimuleerd.

"Uit de vergelijking van de tarieven is gebleken dat de tarieven van de haven van Stavenisse niet in overeenstemming zijn met hetgeen geboden wordt. Daarmee prijst de haven zich uit de markt."