Als het aan de VVD ligt kunnen ouderen binnenkort beroep doen op een blijverslening om hun woning levensloopbestendig te maken. 

De lening biedt uitkomst voor ouderen wiens vermogen 'vast' zit in hun huis.

Voor veel ouderen is het lastig om hun woning levensloopbestendig te maken, omdat ondanks dat ze een groot deel van de hypotheekschuld hebben afgelost, hun vermogen ‘vast’ zit in hun huis. De blijverslening biedt hier een oplossing voor.

Lening

Een blijverslening is vergelijkbaar met een starterslening. Bij verkoop van de woning krijgt de gemeente het geleende bedrag terug om het vervolgens opnieuw in te kunnen zetten.

De lening wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) beschikbaar gesteld aan gemeenten.

Ouderen

De blijverslening wordt sinds kort door verschillende gemeenten aangeboden. Raadslid Barry Jacobs heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht om de blijverslening ook in Bergen op Zoom aan te bieden aan ouderen.