Er ontstaat steeds vaker vertraging op de A4 tussen de Belgische grens en knooppunt Markiezaat. 

Dat is gebleken uit onderzoek van de Regio West-Brabant. Ook rondom knooppunt Zoomland ontstaan steeds vaker problemen.

Regio West-Brabant startte een verkeersmonitor om de effecten van de openstelling van de A4 bij Steenbergen eind 2014 te volgen. De monitor is een instrument om alle autosnelwegen binnen West-Brabant te analyseren en knelpunten vroegtijdig te signaleren. Zo is de regio in staat om de bereikbaarheid van onze regio te optimaliseren.

Problematisch

De openstelling van de A4 bij Steenbergen heeft ertoe geleid dat er meer verkeer is gekomen op de A4 van de Belgische grens tot knooppunt Markiezaat. Problematisch is dat blijkt dat de vertraging steeds verder aan het toenemen is.

Bij knooppunt Zoomland leidde te openstelling van de A4 in eerste instantie tot een verbetering van de situatie. Door de toename van het gebruik is de vertraging nu echter met name in de Noord-Zuid richting toch aan het toenemen.