Bedrijven in en rond het haven- en industriegebied Moerdijk willen de restwarmte die zij produceren transporteren naar het glastuinbouwcomplex Nieuw-Prinsenland bij Dinteloord

Daar is juist een grote en structurele behoefte aan die warmte en CO2. Om dit te bewerkstelligen hebben de provincie Noord-Brabant en Enexis afgelopen week een intentieverklaring getekend. De samenwerking tussen de provincie en Enexis heeft de naam EnergywebXL gekregen.

Onder deze naam gaan zij zich eerst concentreren op een fysieke verbinding tussen het industriegebied in Moerdijk en het glastuinbouwcomplex in Dinteloord. "Via EnergywebXL verwachten Enexis en de provincie substantieel bij te dragen aan het besparen op het energieverbruik in Noord-Brabant", meldt de provincie.

De bedrijven op het haven- en industriegebied Moerdijk voeren de restwarmte nu nog af via de lucht of het oppervlakte water, maar uit eerste verkenning blijkt dat het afvoeren van de warmte naar Dinteloord een economisch rendabele verbinding kan zijn.

"Zowel aanbieders als afnemers van deze restwarmte en CO2 hebben nadrukkelijk hun belangstelling kenbaar gemaakt. EnergywebXL levert hiermee een energiebesparing op van circa 1,25 petajoule per jaar. Dit is vergelijkbaar met de warmtebehoefte van 50.000 huishoudens."

Projecten

Het plan van EnergywebXL is één van de zes projecten uit het warmteplan dat de provincie onlangs heeft vastgesteld.

Ruim vijftig procent van het totale energieverbruik in Noord-Brabant gaat op aan warmte en de provincie wil juist met dit warmteplan aan partners duidelijk maken dat het loont om te werken aan warmtebesparing en duurzame warmte-opwekking.

Hoewel EnergywebXL zich eerst gaat inzetten voor Moerdijk en Dinteloord voorziet de organisatie wel een groei in de toekomst.

"In een later stadium zullen de provincie, Enexis en andere partijen in de warmteketen opties voor verdere groei van het EnergywebXL onderzoeken, mede-afhankelijk van besluiten die over deze projecten nog genomen moeten worden."

Verbindingen

Zo kunnen er verbindingen aangelegd worden naar he Amernet en glastuinbouwgebied Plukmadese Polder, een verbinding naar glastuinbouwgebied Spiepolder, een verbinding met Logistiek Park Moerdijk en een verbinding met geothermie-projecten.

"EnergywebXL zou daarmee een grote stap zetten van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie." Al deze opties zouden een besparing opleveren van 4,5 petajoule, oftewel de warmtevraag van circa 170.000 huishoudens.