De rust lijkt eindelijk teruggekeerd in de situatie rond de Bergse wijkcentra. Het college heeft donderdagochtend bekend gemaakt dat het beheer de komende twee jaar toch in handen blijft van de Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW). De SVW blijft hierbij samenwerken met WijZijn.

Maandag heeft WijZijn Traversegroep zich terug getrokken uit de maatschappelijke aanbesteding van de wijkcentra. Zij zouden per 1 januari 2017 het beheer overnemen. Volgens wethouder Arjan van der Weegen vond WijZijn de risico’s te groot. Het college is daarop om tafel gegaan met SVW en heeft een overeenstemming bereikt over een doorstart.

SVW en WijZijn gaan de komende twee jaar samenwerken aan de transformatie van de wijkcentra. "We willen een soort wijkcentra 2.0 creëeren", legt wethouder Kammeijer uit.

"De drempel moet verlaagd worden. Er moet meer ruimte komen voor burgerinitiatieven, en mensen zouden er makkelijker binnen moeten kunnen lopen om bijvoorbeeld informatie te krijgen over voorzieningen", legt ze uit.

SVW krijgt van het college twee jaar de tijd om samen met verschillende partners deze transformatie door te voeren.

Ontmoeting

Actiecomité de Ontmoeting is bij de doorstart van de SVW buiten beschouwing gehouden. Het comité maakte eerder bezwaar tegen de toewijzing van het beheer aan WijZijn.

"Een doorstart met SVW is de handigste optie, omdat zij het huidige personeelsbestand in dienst hebben. Deze mensen behouden nu hun baan, wat veel rust biedt voor zowel dit personeel als de gebruikers van de wijkcentra, die aangaven graag de bekende gezichten te blijven zien", legt Van der Weegen uit.

Financiën

Met wat voor budget het SVW mag gaan werken is nog niet bekend. Het college maakt zich echter geen zorgen over het halen van de taakstelling van 350.000 euro.

"Die bezuinigingen hoeven niet enkel uit de wijkcentra te komen, ze komen uit het hele sociale domein", legt wethouder Van der Weegen uit. "De verwachting is dat we deze taakstelling in 2017 gewoon halen."