De gemeenteraad is akkoord gegaan met de bouw van vijf nieuwe windmolens aan de Kabeljauwbeek in Ossendrecht. 

Alleen de D66 maakte bezwaar tegen het plan. Op 15 december wordt het plan definitief vastgesteld.

In 2015 stad de Raad van State nog een stokje voor de komst van de nieuwe windturbines. Onder andere de milieuvereniginge Benegora en Namiro maakten bezwaar.

D66

De D66 is teleurgesteld in het besluit. Zij vinden de komst van de hoge windturbines storend voor het gezichtsveld. De turbines mogen maximaal 180 meter hoog worden.

"De achterliggende Antwerpse industrie is niet zo hoog. Het hoogste punt van de BASF, de steamcracker, is 'slechts' 150 meter hoog", aldus de D66 in een verklaring.

Wethouder De Waal kon zich niet vinden in het argument, omdat er al windmolens van Eneco staan op het terrein. Er verandert dus weinig aan het gezichtsveld, stelde de wethouder.