Het bestuur van de moskee aan de Wattweg in Bergen op Zoom heeft toestemming gekregen van het college om een klein winkeltje te openen in de moskee. 

Het gaat om ondergeschikte detailhandel. Dat betekent dat er sprake is van een zogenaamde kleinschalige en ondersteunende winkelfunctie. Dit tot grote ontsteltenis van de VVD-fractie. Zij roepen het college op om het besluit te heroverwegen.

"De VVD fractie is zeer ontstemd omdat in het bestemmingsplan en het raadsbesluit expliciet is vastgelegd dat dit niet wordt toegestaan", laat Gertjan Huismans (fractievoorzitter) weten. Huijsmans staat naar eigen zeggen nog steeds achter de realisatie van de moskee, maar wil voorkomen dat bezoekers van de moskee voor hun dagelijkse behoeften nauwelijks meer de deur uit hoeven.

"Als gebedshuis is het een waardevolle voorziening voor de gemeenschap, maar hiermee onthoud je een gemeenschap de kans om mee te doen in de samenleving, de taal te leren en zich te ontplooien."

Bijbels

Burgemeester Frank Petter stelt dat het winkeltje geen supermarkt wordt. "Maar, mensen kunnen er bijvoorbeeld koffie of thee kopen en religieuze zaken zoals een Koran." Volgens de burgemeester ligt het besluit in één lijn met bijvoorbeeld kerken die ook bijbels mogen verkopen.

Voorwaarden is wel dat de verkochte goederen een relatie moeten hebben met de hoofdfunctie van het gebouw en volgens de VVD is dat nou juist lastig te controleren.

"Ik vraag me af of je je als overheid moet gaan mengen (en handhaven) wat religieuze artikelen zijn en wat niet. Dan ga je een lastig pad op. Halal geslacht vlees, valt dat er ook onder?"

Bestemmingsplan

"De VVD vindt het onbegrijpelijk dat met het verlenen van een winkelvergunning, hoe beperkt ook, nu de deur weer wordt opengezet om deze moskee te laten uitgroeien tot een voorzieningencentrum. Bovendien druist het collegebesluit regelrecht in tegen het raadsbesluit en de gedane toezeggingen." 

Huismans roept het college dan ook op om nog eens goed naar het besluit te kijken. "De VVD fractie is van mening dat als er al sprake zou zijn van verruiming van het bestemmingsplan dit de bevoegdheid van de raad is."