WMO-cliënten in de gemeente Woensdrecht zijn over het algemeen tevreden over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en hoe daarmee wordt omgegaan binnen de gemeentegrenzen. 

Dat blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek dat gehouden is onder deze WMO-cliënten. Van de ruim vierhonderd cliënten zijn er bijna driehonderd (299) ondervraagd. Hoewel de gemeente Woensdrecht ieder jaar onderzoek laat doen naar de WMO is dit jaar voor het eerst gekozen voor een cliëntervaringsonderzoek.

De 299 cliënten zijn in juni en juli 2016 bevraagd over het contact dat zij in 2015 hebben gehad met de gemeente over hun hulpvraag. "Daaruit komt naar voren dat het contact met de gemeente goed scoort", stelt wethouder Lars van der Beek.

Uit het onderzoek blijkt dat 85 procent van de ondervraagden hier positief over is. Mensen weten waar ze moeten zijn, ze worden snel geholpen en ervaren het gesprek als positief.

Verbeterpunten

"Er is sinds 2015 veel veranderd op het gebied van de WMO. Uit onderzoek blijkt dat mensen ervaren dat er breder wordt gekeken naar de hulpvraag. Het is niet altijd de gemeente die hulp biedt, soms kunnen mensen zelf veel organiseren met hulp uit hun omgeving."

"Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten", aldus de wethouder. "Zo is de bekendheid van de cliëntondersteuning nog niet optimaal." Zo weten nog te weinig mensen (slechts 35 procent) dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner en ook de ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers, zoals mantelzorgers is niet bekend.

Zij kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van bijscholing en trainingen. Uit het onderzoek blijkt dat slechts acht procent gebruik maakt van deze hulp, terwijl 21 procent er interesse in heeft. "We dachten hier wel genoeg op ingezet te hebben, maar blijkbaar is dit toch nog aan verbetering toe." 

Verbinden

Van der Beek is van mening dat de gemeente hierin een verbindende rol kan spelen. "Als we actiever verwijzen naar de mogelijkheid van cliëntondersteuning en de inzet van vrijwilligers dan kan dit mooie matches opleveren. De Brede Welzijnsinstelling, andere welzijnsorganisaties of vrijwilligers van bijvoorbeeld de zorg- of dorpscoörperaties kunnen veel betekenen voor mensen."

Andere verbeterpunten zijn nog het aangeven van waarom de gemeente kiest voor een bepaalde oplossing voor iemands hulpvraag en het beter informeren over de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift.