Het bestuur van de IJsclub Sint-Annaland heeft de gemeente gevraagd om een gemeentegarantie af te geven voor een geldlening van 100.000 euro.

De ijsclub heeft het geld nodig voor de afbouw van een nieuw clubgebouw nabij de onlangs aangelegde nieuwe ijsbaan aan de Koelhuisdreef te Sint-Annaland. Als de gemeente besluit een gemeentegarantie af te geven, zijn banken sneller geneigd om een dergelijke lening te verstrekken.

"Enkele jaren geleden is de ijsbaan, mede op verzoek van de gemeente, verplaatst van de Hoenderweg naar de huidige locatie aan de Koelhuisdreef/Javadijk. De voormalige ijsbaanlocatie was (voor een deel) benodigd voor de aanleg van een waterberging."

Om als gemeente een garantie af te geven, moet de ijsclub worden goedgekeurd als derde partij, waarbij vooraf advies is ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij.

"Het besluit tot het afgeven van een gemeentegarantie is een bevoegdheid van ons college, maar wij kunnen dit enkel doen nadat uw raad besluit dat de instantie waar de garantstelling betrekking op heeft, in het kader van het treasurystatuut, wordt aangemerkt als een goedgekeurde derde partij", aldus het college.