De BSD-fractie van de gemeenteraad heeft haar zorgen uitgesproken over de situatie rond de wijkcentra in Bergen op Zoom. De fractie is ontevreden over de werkwijze van het college. "Alles lijkt er op gericht dat op 1 december het college pas openheid van zaken wil geven, twee dagen nadat het college een onomkeerbaar besluit neemt."

Donderdag 24 november vond er in de Korenaere een bijeenkomst plaats waarbij De Ontmoeting gebruikers en medewerkers bijpraatte over hun inzet de afgelopen periode.

Wethouders

Wethouder Kammeijer en Van der Weegen waren beiden aanwezig tijdens de bijeenkomst. Kammeijer sprak geruststellende woorden over de toekomst van de wijkcentra. Ook gaf zij aan dat het college de bijeenkomst liever een week later hadden gezien, omdat het college dan meer te vertellen had.

Piet van den Kieboom noemt het optreden van de wethouders een 'politiek steekpel' wat 'alleen maar meer vragen opriep.'

Zorgen

Piet van den Kieboom van de BSD heeft in een brief aan het college zijn onvrede geuit over de gang van zaken. "De BSD vreest dat het college haar standpunt al bepaald heeft: geen overname van de huidige medewerkers van SVW door de beoogd beheerder WijZijn Traverse, het afhaken van een groot aantal vrijwilligers in Bergen op Zoom en Halsteren, wijkaccommodaties zonder inventaris en personeel dat niet weet hoe deze accommodaties gerund moeten worden."

Van den Kieboom wil meer openheid van het college over de aanbesteding van de wijkcentra, voordat hierover op 29 november onomkeerbare besluiten worden genomen.