De drie woningcorporaties die in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht werkzaam zijn hebben voor de derde keer een leefbaarheidonderzoek gehouden in deze vier gemeenten.

Deelnemers kregen vragen voorgeschoteld over vier verschillende leefbaarheidaspecten: fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. In totaal hebben 13.000 huishoudens een vragenlijst ontvangen en 3.682 personen deden mee aan het onderzoek.

Zij beantwoorden allemaal 27 vragen over hoe zij hun wijk of kern beleven en gaven daarvoor verschillende cijfers. "Voor elke gemeente geldt dat de respons in alle wijken of kernen voldoende is om tot betrouwbare resultaten op buurtniveau te komen, behalve voor De Heen in de gemeente Steenbergen", staat te lezen in het onderzoek.

Enquête

Het leefbaarheidonderzoek werd al twee keer eerder uitgevoerd door de drie woningcorporaties, de eerste keer was in 2011 en de tweede keer in 2013.

De vier gemeenten waren deze keer voor het eerst medeopdrachtgever voor het onderzoek, omdat ook zij benieuwd waren naar hoe buurtbewoners op dit moment hun fysieke en sociale woonomgeving ervaren. Zo kwamen er vragen aan bod, zoals hoe beoordeelt u de veiligheid in uw wijk?

En is er sprake van overlast of spelen er andere ongenoegens? Ook werd er gevraagd naar een totaaloordeel over de directe woonomgeving en de richting waarin de buurt zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

Score

Over het algemeen mogen de vier gemeenten tevreden zijn met het eindresultaat. Alle vier behaalden ze een ruime voldoende.

Bergen op Zoom scoorde het laagst met een 7,1 en Woensdrecht scoorde het hoogst met een 7,7. Ook de bewoners uit de gemeenten Steenbergen (7,5) en Tholen (7,4) gaven een positief totaaloordeel over hun leefomgeving.

"Natuurlijk zijn er ook punten van kritiek. Zo ervaren bewoners uit de verschillende plattelandskernen het openbaar vervoer in de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht als onvoldoende. Verder daalt in Tholen de waardering voor het onderhoud van de groenvoorziening van een 6,5 naar een 5,9."

"In de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen neemt de waardering hiervoor juist toe naar een 6,0 en 6,2."

Vervuiling

Uit het leefbaarheidonderzoek blijkt tevens dat er een groot verschil is tussen het stedelijk en het landelijk gebied. Zo ervaart men in de plattelandsgemeenten minder overlast van vervuiling dan in Bergen op Zoom.

Het gaat hierbij om overlast veroorzaakt door o.a. zwerfvuil, stank, verkeerd geplaatst vuilnis, ongedierte en hondenpoep. Het is wellicht vanzelfsprekend, maar het wordt nog eens bevestigd door het onderzoek: in de stad Bergen op Zoom voelt men zich minder betrokken dan in de overige drie gemeenten.

"Het thuisgevoel en gevoel van veiligheid is over het algemeen in alle vier de gemeenten ruim voldoende tot goed."