De PvdA-fractie in Bergen op Zoom heeft bij monde van Han Verbeem vragen gesteld over meerdere verkeerssituaties in Bergen op Zoom. 

Volgens de fractie vragen de punten om extra aandacht omdat de verkeersveiligheid in het gedrang is. Het gaat onder andere over de fiets- en voetgangersbrug bij de Zuidzijde Zoom en de verkeerssituatie bij de kruising Halsterseweg en Zoomdam.

"Sinds de parkeervergunningen uitgebreid zijn tot de Zuidzijde Zoom worden er hier overdag meer auto’s van niet-bewoners geparkeerd en is de parkeerdruk toegenomen", stelt Verbeem in een brief aan het college. "Daarbij constateren we dat er ook regelmatig sloopauto’s in het begin van de straat geparkeerd worden. Hierdoor moeten de bewoners hun auto op de stoep parkeren, omdat er verder geen plaats is en lopen zo het risico om een bekeuring te krijgen."

De verkeersituatie op de kruising met de Halsterseweg/Zoomdam, ter hoogte van het Texaco-tankstation is volgens de PvdA zorgelijk te noemen, omdat hier verkeer uit vijf richtingen samenkomt. "En zeker als hordes naar school gaande of uit school komende scholieren deze kruising passeren, ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties die geleid hebben tot (bijna) aanrijdingen", stelt de fractiesecretaris vast.

Oplossing

Vooral nu het vroeg donker en laat licht is, is het volgens de PvdA voor overstekende en passerende fietsers erg gevaarlijk. "Bovendien neemt de intensiteit van het (fiets)verkeer toe met de nieuwe snelfietsverbinding over het Garnizoenspad."

Er zou in het verleden sprake zijn geweest van plannen om de verkeerssituatie te verbeteren door middel van een rotonde. "Hierover hebben omwonenden nog een informatiebrief ontvangen, maar verder is het sindsdien angstvallig stil gebleven rondom de voorgenomen herinrichting." Verbeem wil dan ook van het college weten wat de stand van zaken is rondom de herinrichting van de kruising. "Gaat de rotonde hier nog door of is er sprake van andere verkeersmaatregelen?"

Zebrapad

Daarnaast vraagt de PvdA zich af hoe het college tegenover het voorstel staat om de verkeersveiligheid bij de fietsers- en voetgangersbrug aan de Zuidzijde Zoom te verbeteren met een veilige oversteekplaats voor het 'langzame' verkeer. "Met name de Zuidzijde Zoom is een zeer drukke verkeersweg en dit leidt tot gevaarlijke situaties als fietsende scholieren - vaak in grotere groepen - de weg willen oversteken van of naar de brug."

Eén van de ideeën is dan ook om een zebrapad aan te leggen voor de voetgangers. "Onze fractie vindt het belangrijk dat fietsers veilig door onze gemeente kunnen rijden. Niet alleen scholieren en jongeren, maar ook ouderen of mensen die naar hun werk gaan. De PvdA vindt dat fietsers een streepje vóór hebben in deze tijd van milieubewustzijn en zuiniger omgaan met fossiele brandstoffen."

Als het aan de Verbeem en consorten ligt wordt gemeente Bergen op Zoom op de kaart gezet als fietsvriendelijke gemeente met veilige routes en oversteekplaatsen op de doorgaande (fiets)verbindingen.