De gemeente Bergen op Zoom, Bibliotheek Het Markiezaat en zeven Bergse basisscholen slaan de handen ineen om het leesplezier en leesbevordering van de leerlingen te vergroten.

Op de scholen worden heuse schoolbibliotheken ingericht en LeesMediaConsulenten bieden de leerkrachten een helpende hand om het project optimaal te benutten.

Kiekie Peijs, manager van Bibliotheek Het Markiezaat is enorm enthousiast: "Het behelst meer dan alleen een kast met boeken de school inrijden. Landelijk gezien behaalt De Bibliotheek Op School ook hele goede resultaten en de verwachting is ook dat de Bergse kinderen hier veel baat bij gaan hebben."

Landelijk

Het project dat in Bergen op Zoom wordt opgezet is een landelijk project met de naam De Bibliotheek Op School. Kiekie Peijs van Bibliotheek Het Markiezaat geeft aan dat de resultaten in andere steden goed zijn.

"Leesplezier en leesbevordering is erg belangrijk. Natuurlijk hebben we in Bergen op Zoom bibliotheken, maar daarmee bereik je helaas niet alle kinderen. Er zijn heel veel ouders die niet met hun kind naar de bieb gaan. Met De Bibliotheek Op School bereik je wel alle kinderen, dat is al een belangrijke eerste stap. Op die manier kun je een eventuele taalachterstand aanpakken", zo legt ze uit.

Monitoren

Peijs benadrukt dat het project aardig wat inhoudt: "Het is meer dan alleen een boekenkast de school inrijden. De LeesMediaConsulent gaat met de school in gesprek om echt maatwerk te kunnen leveren. De consulent heeft daarvoor allerlei producten en mogelijkheden op zak. Het leerplan wordt per school en in overleg bepaald. Wat wil de school? Wat is haalbaar? En na een jaar wordt er uiteraard gemonitord."

Het is nog niet duidelijk hoeveel uur per week de consulent op de scholen aanwezig zal zijn. "Daarvoor is het nog te vroeg, want de eerste inhoudelijke gesprekken moeten nog gevoerd worden. Ook de inzet per school zal verschillen." 

"Verder is het ook nog niet duidelijk wanneer welke schoolbibliotheek van start zal gaan. De boeken, de kast, het uitleensysteem, dat moet allemaal goed geregeld worden. Nogmaals het is echt maatwerk", zegt de manager van Bibliotheek het Markiezaat.

Scholen

Het is al wel zeker welke scholen in Bergen op Zoom een eigen schoolbibliotheek krijgen. Dat zijn De Grebbe, Octopus, het Kompas, El Feth, Anton van Duinkerken, School Oost en Het Pallet.

De gemeente Bergen op Zoom heeft besloten een subsidie van bijna vier ton te verlenen om het project op de zeven Bergse basisscholen vorm te kunnen geven. Het gaat om een eenmalige subsidie. Het bedrag van 399.630 euro wordt gehaald uit het onderwijsachterstandenbeleid.

Toejuichen

De heer Van Regenmortel, directeur van basisschool Octupus, geeft aan wel oren te hebben naar het project. "We hebben al een bibliotheek waar kinderen onder schooltijd individueel of in groepsverband boeken kunnen lenen en lezen, maar een dergelijk project zullen wij altijd toejuichen." 

"Wel moeten we daar echt nog over in gesprek, want inhoudelijk is bij ons als school hierover nog niet veel bekend. Hoe dan ook heb ik zeker interesse, want leesvaardigheid is van groot belang", zo zegt hij.

Taalachterstand

Wethouder Yvonne Kammeijer is blij dat een en ander in gang gezet wordt. "Als gemeente zijn we druk bezig op het gebied van laaggeletterdheid. Preventie is een belangrijk onderdeel en een schoolbibliotheek kan daar aan bijdragen." 

"We kiezen voor scholen met veel kinderen met een taalachterstand of kans op een taalachterstand. Ik vind het ook een fijn idee dat de leerkrachten goed begeleid worden door de consulenten, zodat zij hun taken na enige tijd over kunnen nemen. We verwachten hier veel van", besluit ze.