Gedeputeerde Henri Swinkels bracht afgelopen week een werkbezoek af in het kader van de G-sport, sporten voor mensen met een beperking. 

Hij liet zich uitgebreid informeren over de wijze waarop de gemeente, zorginstellingen en verenigingen zich hiervoor inzetten. De kansen en bedreigingen kwamen helder op tafel te liggen. "Het was een mooi programma, jullie hebben veel facetten laten zien", zei Swinkels na afloop.

Tijdens het uitgebreide dagprogramma passeerden tal van vragen en aspecten die er rondom het sporten voor mensen met een beperking zijn, de revue. Het belang van sporten en bewegen voor de algemene gezondheid en het welzijn van mensen onderschrijft iedereen, maar om dit goed te organiseren en realiseren is een hele uitdaging.

In Bergen op Zoom zijn er een achttal sportverenigingen met een groep voor G-leden. Sommigen al van oudsher, zoals het G-zwemmen. "Wij trainen sinds 1982 met een groep, de Oogappels genaamd" vertelde Fred van den Kieboom.

"Dat is niet weken en schoon worden, wij zijn echt een sportvereniging!" Spado heeft ook al lange tijd een aantal G-groepen onder haar hoede en verzorgde in 2014 zelf het Europees Kampioenschap G-atletiek.

Sportimpuls

Sinds 2012 is in Bergen op Zoom de 'werkgroep aangepast sporten' actief, opgezet vanuit de acht sportverengingen. In onderlinge afstemming worden ervaringen gedeeld en wordt gezamenlijk opgetrokken om gehandicaptensport in Bergen op Zoom en omgeving te stimuleren.

In 2015 heeft de werkgroep een subsidie gekregen van ZonMw en is daardoor in staat om hier een extra impuls aan te geven. Het afgelopen jaar zijn hierdoor al meer dan 50 clinics gegeven en wordt er stap voor stap uitbreiding gecreëerd in het aanbod.

Drempels

Drempels voor G-sport kwamen duidelijk naar voren bij de presentaties van diverse verenigingen. Er zijn onvoldoende vrijwilligers, ervaart Jolanda Hagenaars van HTV. Via maatschappelijke stages zet hun vereniging jeugdleden in om de G-sporters te begeleiden.

Verder is vervoer een groot probleem en ook de contributiebijdragen kunnen een drempel vormen om te sporten. "Ook ontbreekt het aan aandacht en zichtbaarheid van wat er allemaal gebeurt", noemde een van de deelnemers aan het rondetafelgesprek van verenigingen en zorginstellingen.

Het blijkt lastig de doelgroep te bereiken en het is nodig het aanbod naar hen toe te brengen. De clinics op locatie die dit jaar mogelijk waren door de subsidie van ZonMw maakten echt een verschil, illustreerde Mireille Lammens van judovereniging Ai Te, Japans voor: de helpende hand.

Ze startte met 8 leden en groeide in 10 maanden tijd uit naar 24 leden.

Meerwaarde

De procesbegeleider van deze dag was Jeroen Jonkers, mede namens de G-groep van Spado. Hij en de gedeputeerde keken terug op een geslaagde middag.

Ouders, zorginstellingen, gemeenten, scholen en vertegenwoordigers van instanties ontmoeten elkaar of zaten samen om de tafel. "Al deze betrokkenen bij elkaar brengen is de basis, laten we deze netwerken benutten en er snel op inzetten", zei Swinkels. "Mooi om te zien dat er ter plekke verbindingen ontstaan", beaamde Jonkers.