De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen hebben besloten om voorlopig af te zien van het indienen van een officiële klacht bij de de Europese Commissie over kerncentrale Doel.

"Recent bezoek aan enkele leden van het Europees Parlement heeft duidelijk gemaakt dat het starten van een klachtprocedure een zorgvuldige afweging behoeft", aldus burgemeester Frank Petter (Bergen op Zoom).

De gemeente Bergen op Zoom nam al eerder dit jaar een advocatenkantoor in de arm om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om kernreactoren Doel 1 en Doel 2 te sluiten. Aanleiding hiervoor is de nieuwe wet die de Belgische regering aannam op 28 juni 2015, waarmee de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open mogen blijven dan in eerste instantie gepland was.

Uit het onderzoek van het advocatenkantoor bleek dat de beste optie was om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. "Omdat de gemeente niet geconsulteerd is door de Belgische overheden, terwijl er een grensoverschrijdend impact en risico is." 

De totale kosten hiervan werden geschat op 15.000 euro exclusief kantoorkosten. De klacht zou eind september al ingediend worden, maar daar wordt voorlopig van afgezien. "Maar, de brief ligt klaar", laat burgemeester Petter desgevraagd weten.

Lobby

"Bij het starten van een procedure zal het feitelijk niet meer mogelijk zijn om in gesprek te gaan, dan wel te blijven, met leden van het Europees Parlement", verklaart de burgemeester. "De lobby om via een gewone weg een verandering in het standpunt van de Commissie te krijgen is dan niet meer mogelijk." 

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen hebben daarom gezamenlijk besloten om eerst deze lobby nog een kans te geven, alvorens een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. De volgende stap is dan ook het opstellen van een brief aan de Europese Commissie met daarin het standpunt van de drie gemeenten.

"In de tussentijd zal onze lobby in Brussel worden voortgezet." Mocht dit uiteindelijk toch niet tot het gewenste resultaat leiden, dan wordt alsnog een klacht ingediend.

Milieu

De gemeente gaat op 1 december 2016 opnieuw in gesprek met Europarlementariërs. "We hebben ons eerst gericht op de economische poot binnen de Europese Commissie en gaan nu in gesprek met de milieusector. We willen eerst die gesprekken voeren en dus niet bij voorbaat al deuren dichtgooien."

Hoewel de burgemeester eerst de lobby wil afwachten verwacht hij niet dat de klacht van tafel gaat. "Tenzij de Europese Commissie omgaat naar aanleiding van onze argumenten, maar we weten allemaal dat die kans klein is."