De gemeente Steenbergen moet op basis van de nieuwe taakstelling huisvesting vergunninghouders achttien asielzoekers met verblijfsvergunning huisvesten in het eerste halfjaar van 2017.

In totaal moet de gemeente de komende acht maanden 64 statushouders opvangen. Dit aantal bestaat uit de achttien nieuw aangewezen vergunninghouders en 46 van het afgelopen jaar. De gemeente heeft tot en met 30 juni 2017 de tijd om aan deze verplichting te voldoen.

Steenbergen moest op 1 januari 2016 nog onderdak vinden voor acht statushouders en kreeg voor de eerste helft van 2016 nog een taakstelling vanuit het Rijk van 28 opgelegd. De gemeente heeft voor 15 van die 36 statushouders onderdak verzorgd, waardoor er op 1 juli 2016 nog 21 gehuisvest moesten worden.

Door een taakstelling van 32 voor de tweede helft van 2016, kwam het totaal voor 2016 op 53. Op dit moment wachten er daarvan nog 46 op huisvesting. Mochten die 46 aan het einde van 2016 nog niet gehuisvest zijn, dan schuiven ze door naar de eerste helft van 2017.

Afname

Voor de eerste helft van 2017 is de taakstelling door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 13.000 te huisvesten vergunninghouders in heel Nederland. Dat aantal is een stuk lager dan de tweede helft van 2016. Dit is onder meer het gevolg van de afname van de stroom vluchtelingen, daardoor komen er minder asielzoekers naar Nederland. Dit zorgt voor een afname van de behoefte aan huisvesting.

Voor de tweede helft van 2017 verwacht men naar schatting 19.000 vergunninghouders te moeten huisvesten. In de taakstelling voor de tweede helft van 2017 is geen rekening meer gehouden met de ontwikkeling zoals hierboven geschetst, waardoor dat aantal vooralsnog een stuk hoger uitvalt dan in de eerste helft van 2017.

Tevreden

"De taakstellingen met betrekking tot 2016 hebben veel gevraagd van gemeenten, provincies, burgers en verschillende organisaties", aldus Gert-Jan Buitendijk namens minister Stef Blok (Wonen).

De minister is tevreden over de inzet die alle betrokken partijen de afgelopen tijd hebben geleverd. "Ze hebben zich allemaal hard ingezet om vergunninghouders te kunnen huisvesten in de gemeenten rekening houdend met het draagvlak van de lokale bevolking. Ik wil hierbij mijn dank en waardering uitspreken voor de geleverde inzet en de behaalde resultaten." Hij kijkt dan ook met veel vertrouwen uit naar de taakstelling in 2017.