De gemeente Steenbergen verwacht dit jaar te weinig geld te hebben voor de jeugdzorg.

Oorzaak is de huidige zorgvraag die hoger ligt dan door de gemeente is begroot.

In 2015 was juist sprake van een overschot binnen het sociaal domein, maar dit geld is destijds apart gezet om tekorten van dit jaar op te kunnen vangen. "Dit tekort wordt veroorzaakt door onder andere meer inzet van zwaardere zorg en doorverwijzingen van huisartsen, jeugd- en kinderartsen."

De gemeente constateert daarnaast dat de financiële opgave die vanuit het rijk is opgelegd veel vraagt van de mensen in de zorg. "Het is nog steeds zoeken naar de juiste wegen."