Eén concreet effect van de aanschaf van F-35 straaljagers, voorheen JSF geheten, door Nederland is dat het motorenonderhoud op de vliegbasis Woensdrecht plaatsvindt. 

Dit zorgt in eerste instantie voor banenbehoud in de gemeente en zal in de toekomst meer werkgelegenheid opleveren. Hoeveel banen erbij komen valt op dit moment niet zeggen. Wél staat vast dat het motorenonderhoud de komende dertig jaar in Woensdrecht gebeurt.

"Vliegbasis Woensdrecht blijft bestaan en blijft bloeien. Tweeduizend banen op de vliegbasis en duizend bij Aviolanda blijven hierdoor gewaarborgd. Bijkomend voordeel is dat hoogwaardige technologische kennis in de regio West-Brabant aanwezig is en blijft", stelt Commandant van de vliegbasis Woensdrecht, Kolonel Peter de Boer.

Geluidsoverlast

De komst van het motorenonderhoud brengt geen extra geluidsoverlast met zich mee, aangezien niet het vliegtuig zelf naar Woensdrecht komt, maar de motoren. Het vervoer van de motoren geschiedt over de weg. De F-35 toestellen hebben als standplaats de vliegbases in Volkel en Leeuwarden.

Burgemeester Steven Adriaansen liet er in zijn welkomstwoord geen twijfel over bestaan dat hij in zijn nopjes is met het feit dat de komende dertig jaar het motorenonderhoud van de F-35 hier in Woensdrecht plaatsgrijpt. "Economisch gezien is dit goed voor de regio." 

Hierna gaf hij het woord aan Kolonel De Boer die in een korte inleiding meedeelde dat de toekomst van de vliegbasis er 'bestendig' uitziet. Niet alleen door het motorenonderhoud van de nieuwe hogesnelheidsvliegtuigen, maar ook omdat bijvoorbeeld de weerkundige dienst van de luchtmacht in Woensdrecht blijft.

Vervolgens maakte de Kolonel plaats voor zijn collega Overste Tars Gijzen die projectleider motorenonderhoud is. Meteen maakte de Overste duidelijk dat het vliegtuig zelf F-35 heet en dat de motor de naam F135 draagt.

Internationale samenwerking

Puntsgewijs vertelt Gijzen vervolgens over de besluitvorming rondom de aanschaf van de F-35 en over de internationale samenwerking.

"Wij doen niet meer al het onderhoud zelf aan de F-35, zoals nu wél gebeurt bij de huidige straaljagers, de  F-16. Er zijn allerlei internationale samenwerkingsverbanden. Wij, in Nederland, onderhouden de motoren van de F-35 van onszelf en die van de Italianen; op hun beurt zetten de Italianen onze toestellen inelkaar. En zo is het gehele F-35 project doorspekt van internationale dwarsverbanden."

Met een twintigtal belangstellenden was de avond niet drukbezocht. Dit kwam onder andere doordat de avond pas kort van te voren werd aangekondigd.

De Boer stelt dat er voor de toekomst meer van deze avonden gepland staan omdat de Koninklijke Luchtmacht een goede buur wil zijn en hecht aan een open en doorzichtige verstandhouding met de Woensdrechtse inwoners.