Fotoclub Steenbergen bestaat dit jaar veertig jaar en daarom werd zondag een speciale overzichtsexpositie gehouden. 

Daarin was het werk te zien van de oprichting in 1976 tot en met nu. Bij de oprichting destijds toonden meer dan honderd mensen belangstelling, maar in de loop van de jaren is het ledenaantal teruggezakt naar rond de twintig. "Een kleiner ledenaantal heeft ertoe geleid dat meegebracht werk op de clubavonden intensief kan worden besproken."

Zwoegen

Op de tentoonstelling was niet alleen het resultaat te zien van jarenlang zweten en zwoegen achter de camera, maar ook heel recent werk van enkele leerlingen van de Steenbergse basisscholen. Verder was een opstelling gemaakt van oude tot heel oude camera’s, een doka uit voor velen prehistorische tijden en een grote reeks creatief gemaakte zelfportretten van de leden.