Houten woningen in tweede kwartaal 2017 beschikbaar

In de wijk Buiten de Veste in Steenbergen worden veertig zogenaamde Finch-woningen gebouwd.

Deze semipermanente huurwoningen blijven maximaal dertig jaar staan en zijn zeer energiezuinig. Zo gebruiken ze geen fossiele brandstoffen en de woningen worden gemaakt van massief hout.  "De woningen zijn een perfecte uitbreiding van de sociale huurwoningvoorraad in de gemeente en passen zeer goed bij onze visie omtrent duurzaamheid", zo meldt wethouder Lepolder.

De lokale fractie van de PvdA diende eind 2015 een motie in om honderd extra sociale huurwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad in de gemeente Steenbergen.

Er werden onder andere woningen uit de verkoop gehaald en er wordt gekeken naar vrijkomende zorglocaties van Stadlander aan bijvoordbeeld de Lindenburghlaan, Oostdam en Kapelaan Kockstraat, maar een van de andere manieren om dit te bewerkstelligen is het project in de wijk Buiten de Veste.

Hier gaan de gemeente Steenbergen en woningcorporatie Stadlander – als eersten in de provincie Noord-Brabant – veertig zogenaamde Finch-woningen plaatsen. Deze woningen worden gemaakt van massief hout en ze kunnen relatief eenvoudig op locatie gebouwd en verwijderd worden.

Woningen

"Door te kiezen voor deze vorm van semipermanente huurwoningen, die geplaatst worden voor maximaal dertig jaar, kan snel worden ingespeeld op de woningbehoefte in de gemeente in dit segment", aldus de gemeente Steenbergen.

De Finch-woningen zijn ongeveer 30 vierkante meter groot en zijn daarmee ruimer dan tijdelijke woningen uit het goedkopere segment en ze hebben eigen voorzieningen, zoals een eigen badkamer en keuken. "Hierdoor zijn de woningen zeer geschikt voor alleenstaanden of starters op de markt."

Daarnaast gebruiken ze geen fossiele brandstoffen zoals gas en ze blinken uit in duurzaamheid en energiezuinigheid. "De woningen worden in vier appartementblokken van twee woonlagen gerealiseerd en Stadlander verwacht dat nieuwe huurders in het tweede kwartaal van 2017 de woningen kunnen betrekken." 

De huizen bestaan uit verschillende modules. "De modules kunnen mee veranderen met de doelgroep, het gebruik en de locatie, zowel tijdelijk als permanent."

Huren

De woningcorporatie wil twee derde van de appartementen te huur aanbieden aan reguliere woningzoekenden met bescheiden huishoudinkomens, zoals jongeren en alleenstaanden. Maximaal een derde deel wil de woningcorporatie gebruiken voor de huisvesting van statushouders.

De verwachte huurprijs is ongeveer 425 euro, waarmee jongeren en stellen tot 23 jaar – die recht hebben op huurtoeslag – gebruik kunnen maken van de Stadlander Huurkorting voor jongeren. De korting die Stadlander biedt, bedraagt het verschil tussen de contracthuur voor de woning en de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar.

De maximale huurgrens voor jongeren tot 23 jaar is voor 2016 vastgesteld op € 409,92. Woningzoekenden die eventueel geïnteresseerd zijn in de nieuwe woningen in de wijk Buiten de Veste worden geadviseerd zich alvast in te schrijven op www.zuidwestwonen.nl.

Tip de redactie